#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Snížení valorizace je v souladu s literou zákona, řekl soud

25. ledna 2024

Poslední naděje důchodců na vyšší penze padla. Ústavní soud nepřekvapivě zamítl stížnost ANO na loňské snížení mimořádné valorizace. Verdikt je třeba respektovat, navíc když k němu soudci dospěli jasnou většinou 12:3. Přesto je třeba opět, i po vynesení rozsudku, říci, že loňská lednová inflace byla sice vysoká, dokonce historicky rekordně, ne však nečekaně vysoká.

Každý si může ověřit, že třeba ČNB začátkem listopadu 2022 prognózovala pro období od října 2022 do března 2023 vyšší míry inflace, než jaké nastaly a zejména než jaké průběžně prognózovala začátkem února 2023. Přitom teprve po zveřejnění únorové prognózy – z hlediska inflace příznivější, než byla ta listopadová – se vláda jala valorizaci ponížit. Proč se tak ale nerozhodla učinit už na základě zmíněné prognózy z listopadu 2022? Ústavní soud podotýká, že v této věci měla být vláda pečlivější. To je asi právnický eufemismus pro jednání, které sice nebylo v kolizi s literou práva, ale s jeho duchem.

Sami politici rádi vyzdvihují předvídatelnost práva. Snaha o ni by měla být oním duchem zákona. Nelze ji vždy vměstnat do striktních paragrafových znění, ale tím důsledněji by na ni měl zákonodárce dbát.
Pokud měla tedy vláda byť jen podezření, že loňská lednová inflace vyskočí tak, že bude třeba zvláštním zásahem ponížit od ní odvislou mimořádnou valorizaci, měla na to – v rámci předvídatelnosti – veřejnost upozornit předem. A dané podezření i ve vládních kruzích mohlo – a mělo – vyvstat už v první polovině listopadu 2022. V odborné ekonomické obci vyvstávalo.

Jestliže ovšem takové podezření nikdo z vlády nedeklaroval a až do první poloviny února 2023 se vládní politici tvářili, že mimořádná valorizace proběhne beze změn, znamená to buď, že podcenili možnost, jež nebyla tak nepravděpodobná (což svědčí o nekompetentnosti), nebo že o takové možnosti dobře věděli, ale z jiných důvodů – zejména politických – se tvářili, že o ní nic nevědí. Aby pak mohli hrát zaskočené.

Takový okamžik nastal v únoru 2023, po zveřejnění lednové inflace, kdy už ale bylo po prezidentské volbě. Možná, že právě toto byl ten stěžejní moment. Politicky plně pochopitelný: oznámení o osekání penzí před koncem prezidentské volby by totiž bylo vodou na mlýn kandidátovi opozice.

Právně též košer, jak potvrdili soudci. Volič sám musí rozhodnout, zda to bylo košer nejen z hlediska litery, ale i ducha zákona.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře