#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Sex bez ochrany léčí silnou korunu aneb ekonomie dětí

7. prosince 2007

České exportéry tíží silná česká koruna, která poslední dobou trhá rekordy nejen vůči dolaru, ale i vzhledem k euru. Vývozci jsou za hranicemi méně konkurenceschopní a mnozí z nich tlačí vládu, aby se ve věci přijetí eura nechovala jako leklá ryba a rázně pokročila k jednotné evropské měně.

S nadsázkou lze konstatovat, že vývozci by raději místo sepisování apelů vládě měli apelovat na muže „eurozónní“ či na muže americké, aby pěkně doma (a třeba i mimo domov) pracovali na dětech. Čím vyšší míra porodnosti, tím více měna zhodnocuje. A zhodnotí-li za jinak stejných podmínek proti koruně euro či dolar, budou čeští exportéři zase moci jásat.

Přesněji, pokles míry porodnosti o jedno dítě na ženu vede ke znehodnocení měny o 0,15 procenta, vyjádřeno reálným efektivním (vážený průměr, koš měn, úprava o inflaci) směnným kursem. Při zvýšení porodnosti naopak měny zhodnocují. Vyplývá to ze studie (verze „Explanatory Analysis“) vydané letos též pod hlavičkou Monetary Authority of Singapure, již sepsali ekonomové Andrew K. Rose a Saktiandi Supaat.

Vycházeli ze selské hypotézy. Dojde-li ke snížení míry porodnosti – například díky lepší osvětě žen nebo snížení nákladů antikoncepce -, klesá i spotřeba spojená s výchovou dětí (děti spotřebovávají více, než kolik produkují). Jelikož příjem rodin jde v zásadě buď na úspory, nebo na spotřebu, s poklesem spotřeby musí při stejném příjmu stoupat úspory.

Nižší porodnost snižuje též investice do budoucí kapitálové zásoby, neboť se očekává nižší stav populace.

Dochází-li k poklesu investic a růstu úspor, zlepšuje se stav běžného účtu. Běžný účet totiž můžeme vyjádřit, kromě rozdílu mezi hodnotami vývozů a dovozů, také jako rozdíl mezi národními (veřejnými, ale právě i soukromými) úsporami a investicemi.

No a zlepšení stavu běžného účtu se již, vedle jiných faktorů, promítá přímo do zpevnění směnného kursu. Potýká-li se totiž daný stát s deficitem běžného účtu, (jelikož investice, například ve formě půjčky od banky, jsou konec konců jenom úspory čili odložená spotřeba, například ve formě vkladu v bance) nestačí investiční projekty pokrývat úsporami vlastního obyvatelstva a musí se pro získání investičních prostředků poohlédnout za hranice.

A na konec, existuje-li tato přebytečná poptávka po zahraniční měně, značí to, že daná země poptává vyšší než optimální množství zahraniční měny a naopak zahraničí dodává přebytečná množství vlastní měny. Poklesem reálného kurzu se situace napravuje, zrovnovážňuje.

Deficit tedy vede ke poklesu reálného kurzu a naopak zlepšení deficitu, eventuálně přebytek, měnu zhodnocuje.

Ploďte děti, zhodnotíte měnu!

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře