#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Rodiče mají nárok na ošetřovné i za nadcházející pondělí a úterý.

19. prosince 2020
Školy už se totiž letos neotevřou.

K nejúčinnějším opatřením proti šíření covidu-19 patří uzavření škol. Vyplývá to z mezinárodní studie vyhodnocující dopady jednotlivých opatření ve 41 zemích. Studii sestavil tým pod vedením vědců z Oxfordské univerzity a nově ji publikoval časopis Science (zde). Bohužel, uzavření škol, zejména základních a středních, patří současně k vůbec nejdražším protipandemickým zásahům. To proto, že může ohrozit vzdělanostní úroveň nastupujících generací, což se výhledově nepříznivě promítne do konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Je tedy třeba opravdu pečlivě zvažovat, kdy a za jakých podmínek školy zavřít. Blížící se Vánoce nabízejí příležitost k celkem ještě „levnému“ uzavření škol, neboť v dnech těsně před vánočními svátky se toho ve školách děti a mládež stejně mnoho nenaučí. Kantoři jim nechtějí kazit vrcholný adventní čas písemkami, testy a zkoušením, takže panuje volnější, „besídková“ atmosféra.

Česká vláda této situace využila a v pondělí se usnesla, že „prodlouží vánoční prázdniny“. Školáci se tak již letos do tříd nepodívají. A to přesto, že ještě nadcházející pondělí a úterý představují běžný pracovní den. To ale tedy také znamená, že rodičům vzniká nárok na ošetřovné, pokud namísto zaměstnání zůstanou s dítětem doma.

Nárokovat ošetřovné však rodiče mohou jen za pondělí a úterý, nikoli za středu, neboť ta by byla prázdninovým dnem, i kdyby žádné onemocnění covid-19 neexistovalo.

Pokud si rodič chce ošetřovné nárokovat, musí vyplnit příslušnou žádost na stránkách České správy sociálního zabezpečení (zde) a předat ji svému zaměstnavateli. Ošetřovné ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu mohou čerpat ti rodiče, kteří ke dni 21. prosince pečovali o dítě mladší deseti let.

Mnozí rodiče si neuvědomují, že ošetřovné mohou za nadcházející pondělí a úterý čerpat. Mohou se tak zbytečně připravit o peníze, které se nejen kvůli blížícím se svátkům budou jistě hodit.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře