#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Průměrný Čech v posledních šesti letech bohatnul 2,25krát rychleji než průměrný Slovák

29. září 2020
Zbohatl o víc, než kolik letos činí čisté celoživotní bohatství průměrného Slováka.

Čisté bohatství průměrného Čecha vzrostlo mezi lety 2014 a 2020 z 9487 eur na 17 497 eur, tedy o 84,4 procenta v nominálním vyjádření (bez zahrnutí inflačního vývoje). Za stejnou dobu vzrostlo čisté bohatství průměrného Slováka v nominálním vyjádření pouze o 37,5 procenta, a to z 4930 na 6778 eur.

Čisté bohatství průměrného Čecha tedy v letech 2014 až 2020 stoupalo 2,25krát rychleji než čisté bohatství průměrného Slováka. Vyplývá to ze srovnání zpráv Allianz Wealth Report za příslušné roky. Vývoj v celém období zachycuje graf níže.

Společnost Allianz své zprávy publikuje každoročně. Čistým bohatstvím míní souhrn veškerého movitého a nemovitého majetku minus dluhy, a to tedy v přepočtu na obyvatele. Čisté bohatství Čecha se tudíž od poslední krize, která v ČR končila v roce 2013, rozhojnilo v nominálním vyjádření o 8010 eur. Čisté bohatství průměrného Slováka za stejnou dobu vzrostlo o 1848 eur. Průměrný Čech tedy za posledních šest let zbohatl o víc, než kolik činí čisté letošní celoživotní bohatství průměrného Slováka.

Česká republika v letech 2014 až 2020 těžila z citelného vzestupu ekonomické výkonnosti a z poměrně dlouhé éry hospodářské prosperity, která v celém období od vzniku republiky v roce 1993 prakticky nemá obdobu. Ruku v ruce s tím znatelně stoupaly ceny nemovitostí. Ty zdražovaly jedním z nejrychlejších temp v EU. V podmínkách vysokého podílu vlastnického bydlení, který je pro ČR (pro Slovensko ovšem také) charakteristický, tak vzniklo příhodné podhoubí pro znatelné bohatnutí tuzemských domácností, které přibrzdí teprve probíhající koronavirová krize.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře