#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Příroda je v bezpečí, když stát nezasahuje, říká Terry Anderson

16. února 2015

Podle ředitele Property and Environment Reaserch Center (PERC) Terryho Andersona je tržní přístup k environmentálním otázkám ekonomicky hospodárný a zároveň ekologicky šetrný. Anderson si ve svém výzkumu všímá toho, že příroda byla v historii nejlépe chráněna tehdy, když byla správně nastavená vlastnická práva a stát neprováděl příliš zásahů.

Poslechněte si, co Lukáš Kovanda říká o Terrym Andersonovi

Terry Anderson je kromě práce pro PERC zároveň emeritním profesorem na Montanské státní univerzitě. Jde o člověka, pro kterého je důležitá příroda ruku v ruce se životním prostředím. Podle Andersona byla příroda nejvíce ohrožená v dobách socialismu. I z toho důvodu odmítá koncepty, které se podle něj často objevují i v současnosti. Jde o teorie, které říkají, že nejlepší zárukou dobrého životního prostředí je státní regulace.

O ekonomovi Terrym Andersonovi a jeho názorech mluvil ve Studiu Zet Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze.

Terry Anderson tvrdí, že kapitalismus a tržní prostředí jsou nutnou podmínkou pro kvalitu životního prostředí. Na jakých argumentech tuto myšlenku zakládá?

Podle něj může být ekologicky šetrná pouze taková společnost, která je bohatá a pouze kapitalismus je v jeho očích schopen zajistit společnosti toto bohatství. Kapitalismem myslí společnost, v níž jsou dobře ošetřena vlastnická práva, existuje solidní právní řád spojený s dobrou vymahatelností práva a společnost, v níž existuje demokratická vláda. Pakliže jsou tyto předpoklady splněny, nastává ekonomický růst a lidé tedy mají kapacitu na to, řešit otázky spojené s ochranou životního prostředí.

V řadě zemí naopak převažuje myšlenka, že životní prostředí může být efektivně chráněno a rozvíjeno jen za pomoci vládních nebo jiných regulací. Vždyť i Česká republika má pro oblast životního prostředí samostatné ministerstvo.

To je takový zažitý pohled na věc, ale vzpomeňme si, že skoro nejvíce bylo životní prostředí ničeno v době, kdy jej kontrolovala vláda jedné strany za socialismu. Neřekl bych tedy, že státní zásahy do otázek životního prostředí jsou automatickou zárukou toho, že bude životní prostředí zdravé. Nicméně ani Anderson nevylučuje, že některé vládní regulace mohou posloužit k dobru věci. Ovšem těžiště vidí v tom, čemu říká tržní environmentalismus. To znamená ochrana životního prostředí na bázi tržních principů.

Odvysíláno na rádiu Zet.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře