#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Přilby kontra ledviny

10. srpna 2009

Přilba – v Česku zákonná povinnost pro motocyklistu a už rok i pro cyklistu mladšího osmnácti let. Politici ji hájí: ulevuje prý společnosti od zbytečného břemene v podobě ztracené produktivity (plynoucí z vyššího počtu těžce zraněných a mrtvých při dopravních nehodách) či vyšších nákladů pojištění. I v USA tak již jen dva ze států – Texas a Florida – odolávají a přilbu zákonně nevyžadují, má-li ovšem daný motocyklista sjednané osobní úrazové pojištění.
Právě statistická čísla ze států, jako je Texas či Florida, ukazují, že mohou-li si motocyklisté (relativně) svobodně vybrat, zda přilbu ano, či ne, přibližně 40 procent z nich si vybere druhou možnost navzdory (právě kvůli?) rapidně zvýšené nebezpečnosti. Zvýšená bezpečnost prostě může znamenat snížený adrenalin, a tedy i slabší požitek z jízdy.
Jízda bez přilby však potenciálně nemá jen své společenské náklady, nýbrž i přínosy. Trio ekonomů z Michigan State University ve studii Donorcycles: Do Motorcycle Helmet Laws Reduce Organ Donations? uzavírá, že povinnost nosit přilbu při jízdě na motocyklu snižuje počet dárců orgánů a to až skoro o deset procent – , jejichž dárcovství je umožněno právě fatální nehodou. Přesněji, každá smrt, které je zabráněno existencí povinnosti chránit si hlavu, snižuje počet dárců orgánů o 0,124.
Takové závěry vedou k úvaze, zda pro společnost jako celek není náhodou kýženější spíše zrušení povinné přilby: pak by orgány těch, kdosi za svoje úmrtí zpravidla mohou sami (nedodržováním předpisů, příliš nebezpečnou jízdou, svobodným rozhodnutím nepoužít přilbu) a kdosi tedy vlastní smrt svým způsobem svobodně zvolili – , mohly zachraňovat životy těm, jejichž fatální potíže má v mnohem více případech na svědomí nevyzpytatelný „osud“. Nikoli, odpovídají autoři studie. Uvádějí sice odhad, že každá smrt motocyklisty bez přilby by zabránila nebo oddálila skon 0,33 jedince ze seznamu čekajících na vhodného dárce orgánu. Dodávají ovšem rovněž, že více než 80 procent dárců orgánů zemře z důvodů, které absolutně nesouvisejí s dopravními nehodami a že zrušení povinné přilby po celých USA by tak počet darovaných orgánů ročně zvýšilo pouze o necelé jedno procento.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře