#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Přidávání na důchodech, o kterém právě jedná sněmovna, má podle dnešní zprávy Evropské komise příznivý efekt na českou ekonomiku

12. července 2019

Evropská komise je ve své pravidelné letní prognóze ohledně letošního výkonu české ekonomiky poměrně optimistická. Prognózuje jí růst ve výši 2,6 procenta. Trh však ve svém konsensu očekává růst pouze ve výši 2,4 procenta. Navíc existují značná rizika ještě nižšího růstu než toho ve výši 2,4 procenta, která plynou z poměrně nepříznivé a nejisté situace na zahraničních trzích.

V rámci své zmíněné prognózy Evropské komise vyzdvihuje výrazné investice v ČR v oblasti automatizace výroby, zejména v českém zpracovatelském průmyslu. Tyto investice však zatím netlumí významný nárůst reálných jednotkových pracovních nákladů, jehož si Evropská komise všímá rovněž. Reálné jednotkové pracovní náklady zachycují růst nákladovosti pracovní síly při zohlednění růstu produktivity práce.

Zvýšené investice do automatizace by měly vést právě k růstu produktivity a tím tlak v oblasti jednotkových pracovních nákladů snížit.

Klíčovým zdrojem růstu jednotkových pracovních nákladů je růstu mezd, tedy také přidávání na platech ve veřejné sféře a vzestup minimální, a tedy zaručených mezd. Evropská komise podotýká, že pokud se nepodaří i přes zmiňované investice do automatizace navýšit tuzemskou produktivitu práce, je výhledově ohrožena konkurenceschopnost českého vývozu. Bilance zahraničního obchodu se přitom podle Evropské komise bude v nadcházející době tak jako tak zhoršovat. Růst české ekonomiky se tedy bude nadále muset silně opírat o spotřebu tuzemských domácností, kterou podporuje zmíněný růst mezd a platů a také růst důchodů, o jejichž dalším navýšení dnes jednají čeští poslanci.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře