#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Prchající klienti

2. prosince 2013

Velcí finanční hráči procitají na uschlých vavřínech

Finanční krizevmnoha zemích znevěrohodnila tradiční velké banky, do jejího propuknutí takřka nezpochybňované. Olbřímí povaha těchto institucí vzbuzovala v klientech pocit bezpečí a jistoty. Až do té doby, než se ukázalo, že jde mnohdy o neefektivní, netransparentní a neflexibilní molochy, jež před bankrotem často zachránilo jen to, že byly tuze velké na to, aby si je vláda mohla dovolit nechat padnout. V ČR lze pozorovat též určitý odklon od tradičních bankovních domů. I když z poněkud jiné prvotní příčiny – přece jen, naší země se finanční krize netýkala, zasáhl ji až její důsledek, obecná ekonomická recese. I ten ale odhalil jistou zkostnatělost zavedených bank.
Jeden příklad za všechny. Řada drobných podnikatelů se během hospodářského útlumu utkává se zhoršenou platební morálkou odběratelů. Navzdory tomu, že jde o problém, jenž nevzniká na podnikatelově straně, ten svým několika zaměstnancům těžko vysvětlí, že za opoždění výplat nemůže. Proto obvykle zvolí úvěr, aby strastiplné období překlenul. A jelikož platební opozdilci narušují i splácení podnikatelových závazků bance, jsou jedinou možností nebankovní instituce. Ty také – navzdory svým vyšší úrokům – zaznamenávaly v krizovém období nárůst klientely právě z podnikatelského prostředí.
Nyní se ukazuje, že nebankovní poskytovatelé půjček, alespoň ti s „dobrou značkou“, nabízejí v řadě případů dokonce celkově lepší úvěrové podmínky než velké bankovní domy. Známé klišé, že krize značí příležitost, se v jejich případě naplňuje. Zato velké banky se teprve probouzejí a registrují, že je jejich neflexibilita či netransparentnost připravují o klienty, již prchají k drobnější konkurenci, ať už v podobě nebankovních úvěrových institucí, či nových malých bank.

Vyšlo v Lidových novinách.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře