#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Po víkendu končí prodloužený termín podání daňového přiznání

15. srpna 2020
I jednodenní opozdilce čeká obří pokuta.

Už jen několik málo dní zbývá lidem v Česku na podání daňového přiznání k dani z příjmu, a to jak fyzických, tak právnických osob. Dvakrát prodloužený termín finálně vyprší po tomto víkendu, v úterý 18. srpna. Pokud se přiznání v tomto termínu nepodá a pokud navíc nebude v daném termínu na účtu příslušného finančního úřadu již uhrazená daň, okamžitě naběhne tučná pokuta.

Pokuta se totiž bude vypočítávat za celé období od 1. dubna, což byl původně řádný termín. Ministerstvo financí však umožnilo jeho posunutí, aby lidem a firmám ulevilo od dopadů koronavirové krize. Až právě do 18. srpna se tak prodloužilo období, po něž se odpouštějí sankce za pozdní dodání, tj. za dodání po 1. dubnu, a také úroky z prodlení.

Období od 1. dubna do 18. srpna má 140 dní. Sankce za každý jeden den činí 0,05 procenta stanovené daně, nejvýše však 5 procent.

Takže například OSVČ, která má na dani zaplatit 100 000 Kč, zaplatí navíc ještě sankci 5000 Kč, pokud přiznání podá příští středu (19. srpna), namísto příštího úterý. Sankci však uhradí i tehdy, pokud přiznání sice do 18. srpna podá, ale stanovená daň nebude do toho dne na účtu příslušného finančního úřadu. Pokud se na něm peníze objeví až ve středu, příslušná OSVČ také již musí počítat s mastnou sankcí.

Pro opozdilce může být vítaným řešením zaplatit daň hotově přímo na pokladně úřadu, neboť pak budou připsány okamžitě, a nebude hrozit, že sankci budou čelit v důsledku bankovního převodu a připsání na účet finančního úřadu třeba o den později.

Vedle sankcí ovšem budou při nezaplacení daně do 18. srpna nabíhat za celé období od 1. dubna ještě úroky z prodlení. Ty v ročním vyjádření činí 14,25 procenta ze stanovené daně.

Pokud má tedy naše OSVČ zaplatit na dani oněch 100 000 Kč, musí počítat už při jednodenním zpoždění se zaplacením daně nejen s uvedenou sankcí 5000 korun, ale také právě s úrokem s prodlení. Ten za rok tedy činí 14 250 Kč, denně tedy zhruba 39 korun, takže za 140 dní se při úhradě daně 19. srpna vyšplhá na zhruba 5466 korun.

Daná OSVČ tedy celkem na pokutě v podobě sankce a úroku z prodlení zaplatí 5000 + 5466 = 10 466 Kč, tedy více než desetinu celé stanovené daně!

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře