#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Peníze – papírové sliby

2. dubna 2012

POP-EKONOMIE

Dějiny společností, to jsou dějiny třídních bojů, napsali Marx s Engelsem. Dějinnou událostí je jistě i olbřímí zadlužení, k němuž se dopracovaly mnohé hospodářsky vyspělé státy. Zatímco v marxistickém výkladu se střetává proletariát s buržoazií, podle Philipa Cogana, někdejšího novináře Financial Times, jsou současné ekonomické krize důsledkem střetu dvou poněkud odlišných tříd, a sice dlužníků a věřitelů. Ti se střetávají o samotnou povahu peněz, upřesňuje ve své nové knize Paper Promises: Money, Debt and the New World Order. Věřitelé usilují o solidní peníze, jejichž kupní síla nebude inflačně umenšována, kdežto dlužníci si libují, jsou-li peníze snadno dostupné a „levné“ (i proto, že infl ace reálně umazává z jejich dluhu).
Krize podle Cogana totiž nastávají tehdy, když dlužníci nejsou dále s to splácet své dluhy. Jelikož jsou jejich zájmy vtěleny právě do povahy peněz, finanční systém musí být v takové fázi zásadně přetvořen. Proto velká hospodářská krize 30. let dala definitivní sbohem plnohodnotnému zlatému standardu a neblahá kombinace stagnace a infl ace, známá jako stagflace, zapříčinila, že finanční svět opustil v 70. letech zlatý standard zcela OE v jeho neplnohodnotné podobě. Peníze jsou od té doby opravdu jen papírovými sliby, jak zní název knihy, jejichž „hodnota“ plyne z toho, že lidé věří, že je budou přijímat i ostatní. Úplný ústup od zlatého krytí peněz vyústil podle Cogana ve sled finančních bublin, třeba technologické nebo té aktuální nemovitostní, a stejně tak v ničivé mohutnění finanční sféry.
Ze současné krize tudíž prý nelze uniknout jinudy než po stezkách lemovaných táhlou stagnací, masivními bankroty nebo inflačním zničením nahromaděných dluhů. Všechny cesty vedou jen k další krizi. Z této nadcházející krize vzejde nový globální šampion OE Čína. Bude světu dominovat podobně jako Velká Británie během éry zlatého standardu a jako Spojené státy v době brettonwoodského systému (tedy v době neplnohodnotného zlatého standardu).

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře