#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Pan Wolf a roboti

24. března 2016

Idea garantovaného základního příjmu, hitu intelektuálních debat současnosti, zahrnuje zásadní rozpor. Rozpor, který míří daleko za hranice ekonomie.
„Ať si lidé konečně pořádně užívají!“ hájí myšlenku základního příjmu, „peněz za nic“, Martin Wolf, progresivistický sloupkař deníku Financial Times. „Co jiného má ostatně být opravdovým výdobytkem veškeré té prosperity, k níž jsme se dopracovali?“
Jenže: má být ultimátním smyslem růstu prosperity, rozmachu robotizace či automatizace opravdu život bez práce? Základní příjem by sice byl pouze prvním krůčkem k této „nirváně“, ale i tak je třeba si na tuto fundamentální otázku odpovědět ještě dříve, než krůček uděláme. Ten krůček bude fatální.
Svatý Tomáš hovoří o práci jako o dobru. O obtížném dobru, „bonuum arduum“. Náš niterný vztah k ní je většinou dvojaký: je to leckdy obtíž, jak říká svatý Tomáš, ale zároveň dobro, cosi, co nás naplňuje a dává životu smysl. „Práce je dobro člověka, dobro jeho lidství – neboť prací (…) uskutečňuje sebe jako člověk, a jistým způsobem se tak dokonce ‚stává víc člověkem‘,“ napsal papež Jan Pavel II. v encyklice Laborem exercens.
Setrvejme při metafyzických úvahách. Není to, co od dobra, byť obtížného, systematicky odrazuje, zlem? Není tedy zlem základní příjem či „peníze shazované z vrtulníku“ (idea, taktéž nyní hojně diskutovaná – centrální banky budou lidem posílat na účet peníze za nic, aby nastartovaly spotřebu)?
Není posluhováním zlu samotná kritika snahy o neustálý „růst růstu“? Jen díky práci a „růstu růstu“ dnes totiž máme třeba ony roboty. Bojme se Wolfů, ne robotů. Roboti zastanou opravdu obtížnou práci, třeba hornickou, takže lidé budou moci snáze uskutečňovat sami sebe – snáze vycházet vstříc dobru. Prostřednictvím jiné, méně obtížné práce – ale stále práce!

Vyšlo v Reflexu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře