#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Nositel Nobelovy ceny Aumann věří, že jeho teorie zachránila svět před válkou

29. července 2014

Může ekonomická teorie předejít válce? Nositel Nobelovy ceny Robert Aumann veří, že ano. Další díl našeho seriálu o nositelích Nobelovy ceny za ekonomii s Lukášem Kovandou se věnuje právě tomuto izraelsko-americkému matematikovi, který své teorie válek a her aplikoval na závody ve zbrojení nebo na izraelsko-palestinský konflikt.

Matematik a ekonom Robert Aumann, který v roce 2005 získal Nobelovu cenu za svou práci o konfliktu a kooperaci v analýze teorie her, je přesvědčen, že jeho teorie zachránila svět před válečným konfliktem.

Téma války zasáhlo i do Aumannova osobního života a dostalo tak i ryze osobní rozměr. Jeho syn Šlomo zahynul v první libanonské válce roku 1982.

O tom, jak Robert Aumann přispěl rozvoji světové ekonomie a o svém osobním setkání s tímto laureátem Nobelovy ceny ve Studiu Zet mluvil Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a pedagog na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Poslechněte si, co Lukáš Kovanda říká o Robertu Aumannovi

Pane Kovando, za co Robert Aumann v roce 2005 získal Nobelovu cenu za ekonomii?

Obdržel ji za analýzu konfliktu, která vychází z takzvané teorie her. Teorie her je vlastně interaktivní teorie rozhodování, posuzuje stavy, kdy úspěch naší strategie závisí na volbě někoho jiného.

Takže je možné válku matematicky analyzovat?

Aumann to dokázal, rigorózně analyzoval prostřednictvím Teorie her válečné konflikty, protože Teorie her je jako stvořená k analýze různých konfliktů. Dospěl k velmi neintuitivním poznatkům, které se příčí normálnímu vnímání, ale on rigorózně dokazuje,  že mají smysl a velmi zapáleně je obhajuje.

Jaký je obecný názor Roberta Aumanna na válku a zbrojení?

Obecný názor je takový, že válka podle něj není nutně iracionální. Naopak zbrojení, závody ve zbrojení, pohrůžky a to, co bychom označili za “harašení zbraněmi,” považuje za celkem racionální akty.  Vychází z přesvědčení, které nabyl právě díky svému zkoumání prostřednictvím teorie her. To říká, že mnohem lepší pro zachování a udržení míru je připravovat se permanentně na válku. Existuje starořímské moudro “pokud chceš mír, připravuj se na válku” a Aumannovy teorie vycházející z teorie her toto potvrzují.

Je zastáncem toho, že pokud se stát dopouští jednostraných ústupků, nevede to k míru, ale naopak to vyvolává v nepřátelském státu dojem, že ten, který ustupuje, je slabý a je třeba té slabosti využít. Proto tedy spíše bude rozdmýchávat válečné snažení a o to menší je naděje na mír.

Vy jste se s Aumannem setkal osobně. Přesvědčil Vás o tom, že teorie, na jejichž vývoji spolupracoval, byly pro vývoj dějin 20. století důležité?

Každý otec teorie je jako otec dítěte: vidí ji jako lepší, než možná je. Překvapilo mne, že když jsem se s Aumannem setkal a zeptal se ho, zda je opravdu přesvědčen, že jeho teorie pomohly nejenom odvrátit válku, ale dokonce zachránit svět před zkázou – takto vyhroceně jsem se ptal schválně -, tak odpověděl, že ano. On skutečně věří tomu, že jeho teorie, nebo teorie na nichž se podílel, pomohly zachránit svět. To je z mého hlediska poměrně odvážné tvrzení. Na druhou stranu je nesporné, že Teorie her a analýza konfliktu opravdu hrála v 50. a v 60. letech velmi zásadní roli například při vytváření strategie americké zahraniční politiky. Pozdější ministr zahraničí Henry Kissinger byl velmi ovlivněn Teorií her a analýzou konfliktu, která z ní vycházela, a uplatňoval ji ve své politice.

Odvysíláno na rádiu Zet.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře