#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

18. října 2023

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Vyplývá to z dnes zveřejněného, letošního hodnocení poradenské společnosti Mercer (zde), která od roku 2009 každoročně sestavuje ukazatel kvality penzijních systémů ve vybraných zemích světa. V letošním hodnocení jich posuzuje dosud nejvíce, a to 47. Druhý nejlepší důchodový systém má v tomto žebříčku Island, jenž loni obsadil první místo, třetí je pak Dánsko. Uvedené tři země ještě společně s Izraelem jsou jedinými, které v hodnocení získávají nejlepší hodnocení, „A“.

Nizozemsko momentálně provádí reformu svého penzijního systému, přičemž mění jeho strukturu z poměrně kolektivistické na více individualizovanou. Podle společnosti Mercer však i po reformě nizozemský systém nabídne velice solidní plnění, opírající se o silnou základnu podkladového kapitálu a plně odpovídající a přínosnou regulaci.

Důchodové systémy většiny zemí světa však podle Merceru čelí nebývalému tlaku kvůli souběhu hned několika nepříznivých okolností, zejména populačního stárnutí, rostoucího veřejného dluhu a poměrně vysoké inflace. Souběh nepříznivých okolností podle Merceru více než jindy podtrhuje, že občané jednotlivých zemí se musí skutečně začít starat sami o vlastní zajištění ve stáří, a nemohou se již déle spoléhat na veřejné důchodové systémy a státní systém penzí a obecně sociálního zabezpečení.

Česká republika do žebříčku zahrnuta není. Nicméně podle studie Vysoké školy ekonomické z roku 2013 by se zřejmě umístila nadprůměrně. V roce 2013 by podle dané studie (zde) český důchodový systém vykázal v hodnocení společnosti Mercer celkové skóre 64,5 bodu. V roce 2013 toto tehdy nadprůměrné skóre stačilo na umístění mezi Británií a Chile. Takové skóre by v letošním žebříčku stačilo na umístění na 20. příčce, Česko by tedy dopadlo mírně nadprůměrně. Průměrné skóre 47 hodnocených zemí, resp. jejich penzijních systémů letos činí 63,1 bodu.

Daný ukazatel – Mercer CFA Institute Global Pension Index – posuzuje důchodové systémy jednotlivých zemí podle tří základních kritérií. A sice podle adekvátnosti, udržitelnosti a integrity.

První kritérium, „adekvátnost“, v podstatě hodnotí štědrost penzijního systému, zejména výši náhradového poměru, tedy výši penzí v poměru k průměrné mzdě. Druhé kritérium, „udržitelnost“, pak hodnotí míru, v jaké je penzijní systém nastavený finančně udržitelně, zejména v kontextu populačního stárnutí, výše veřejných výdajů na penze a celkového, zpravidla rostoucího veřejného dluhu a konečně v současnosti tak citelně navýšené inflace. Třetí kritérium, „integrita“, posuzuje důvěryhodnost celého penzijního systému v očích příslušné veřejnosti, ovšem se zvláštním důrazem na důvěryhodnost soukromých společností zapojených do penzijního systému, například soukromých penzijních fondů.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře