#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Nebezpeční idioti

18. června 2012

POP-EKONOMIE

Pygmalion, bájný král kyperský, se zamiloval do sochy, kterou ze slonoviny sám vytesal. Inspiroval tím Ovidia v Metamorfózách, svým způsobem Shawa v proslulé divadelní hře i psychologa z Harvardu Roberta Rosenthala a Lenore Jacobsonovou. Ti roku 1968 vydali knihu Pygmalion in the Classroom. V ní doložili, že když učitelé očekávají zlepšený výkon od náhodně vybraných dětí, tyto děti se opravdu zlepší. Jako když mytický Pygmalion vložil vlastní očekávání a představy o skvělé ženě (ženami jinak opovrhoval) do oné sochy. Oba autoři tedy objevili to, co dnes označujeme za Pygmalionův (či Rosenthalův) efekt – tedy fakt, že realita může být utvářena („sochána“) pouhými očekáváními.
Je například prokázáno, že dívky dopadají u testů z matematiky hůře často jen proto, že společnost stereotypně sdílí příslušné předsudečné očekávání. Jindy zase společnost aplauduje až příliš horlivě těm, kteří si tak silný potlesk nezasluhují. Třeba se jen trefili do stereotypního vnímání úspěšného člověka. Ač měli štěstí, řeknou si pak, že mají nadstandardní schopnosti. To umocní jejich sebevědomí. Ostatní si pomyslí, hle, je úspěšný, protože je tak sebevědomý. A rozumbradové, co ve svých manažerských příručkách radí, jak být úspěšní, tenhle postřeh stvrdí černě na bílém. Stvrdí ten stereotyp.
Octnou se tak v roli užitečných (z hlediska úspěšných) a zároveň nebezpečných (z hlediska společnosti) idiotů: racionalizují totiž úspěch, který je ve skutečnosti do značné míry nahodilý či předsudečně vzniklý. Nikdo však nemá eminentnější zájem na tom, aby byl úspěch zpětně racionalizován, než úspěšní. Nepřipravilo­li je přebujelé sebevědomí o zbytky sebereflexe, totiž sami nejlépe vědí, že jej dosáhli z velké části náhodně (tedy i značně nezaslouženě), nikoli na základě racionálního záměru.

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře