#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Návrh důchodové reformy slibuje „pečené holuby“, aniž by dostatečně ozřejmil, kdo a jak je uloví a upeče

11. prosince 2020
Nemá ani základní politickou podporu a skončí jako ty předchozí – v šuplíku.

Ve dnes představeném návrhu důchodové reformy se až příliš odráží politické aspekty a blížící se volby do Poslanecké sněmovny, které se konají v příštím roce. Stěžejním problémem návrhu je také to, že nemá zajištěnu prakticky žádnou širší politickou podporu, a to dokonce ani na úrovni koalice samotné. Přitom skutečně perspektivní důchodová reforma musí mít zajištěnu podporu napříč politickým spektrem – tedy mezi stranami vládními i opozičními. Protože jedině tak občan bude vnímat důchodovou reformu jako trvalou změnu důchodového systému, a ne jako momentální výsledek politického boje, který s dalšími volbami vezme zasvé.

Dnes navržená důchodová reforma vzhledem k řečenému nepřekvapivě akcentuje světonázor a programové cíle sociální demokracie. Důchody by podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové měly být spravedlivější, přičemž si nikdo finančně nepohorší. To je jako slogan z předvolebního billboardu. Návrh celkově více slibuje, než aby objasňoval, kde přesně se na spravedlivější – a nákladnější, dodejme – penzijní systém vezmou peníze.

Z návrhu tak čiší následující. Bez výrazného navýšení zadlužení České republiky, bez navýšení daňového a odvodového zatížení, nebo bez navýšení věku odchodu do důchodu, případně bez reformního zásahu kombinujícího toto vše prostě není uskutečnitelný a není udržitelný. Z hlediska politického boje, a zvláště předvolebního, není pochopitelně žádoucí občanům říkat o rostoucím dluhu, o rostoucích daních, ani o rostoucím věku odchodu do důchodu. Vše z toho je nepopulární a politicky citlivé.

I proto také hnutí ANO od návrhu dává ruce pryč ještě, než se s ním mohlo vůbec seznámit. Nechce před volbami téma důchodové reformy vůbec otevírat, pročež nynější návrh zřejmě skončí „v šuplíku“, bez reálného dopadu v praxi. Sociální demokraté však s něčím přijít museli. To proto, že nechtěli před volbami čelit útoku, že nebyli s to ani koncipovat návrh důchodové reformy, kterou přitom mají v gesci, resp. ji má v gesci jimi spravované ministerstvo a jimi ustavená důchodová komise.

Takže na to šli sociální demokraté „šalamounsky“. Využívají návrhu důchodové reformy, který teď bude jistě hojně diskutován v médiích, k oslovení svých potenciálních voličů.

Výchovné za péči o dítě, dřívější ochod do penze pro zaměstnance v náročných profesích, zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let a „základní nepodmíněný důchod“ 10 tisíc korun pro každého, to vše jsou opět hesla jak z předvolebního letáku sociální demokracie.

Sociální demokraté, jak známo, kritizují daňový balíček, schválený minulý měsíc Poslaneckou sněmovnou, hlavně hnutím ANO a Občanskou demokratickou stranu. V návrhu důchodové reformy se dopouštějí téhož, co kritizují na daňovém balíčku. Slibují líbivé věci, aniž by pořádně řešili, kde na to vše veřejná kasa vezme. S tím podstatným rozdílem, že daňový balíček by měl platit jen po dva roky (ačkoli to znění příslušné novely explicitně nedeklaruje), zatímco smysluplná důchodová reforma musí být z povahy věci trvalá, „na věčné časy“, jak již řečeno výše.

Míní-li ministryně Maláčová, že navrhovanou důchodovou reformu zaplatí vyšší zdanění digitálních firem nebo dodatečné odvodové zatížení kapitálového majetku, jedná se o naivní představu. Digitální firmy i kapitál jako takový jsou v globalizovaném světě velmi obratné v tom, jak svoji daňovou povinnost dramaticky ponížit, či jak se jí zcela vyhnout. Stavět na něčem tak nejistém, jako je dramaticky navýšené zdanění mezinárodně působících firem a kapitálu, návrh důchodové reformy, resp. o to opírat vysvětlení, kde se na „spravedlivější důchody“ vlastně vezme, je nezodpovědné. Ale před volbami zcela pochopitelné; digitální firmy ani mezinárodní kapitál nebudou mít u volebních uren v Česku v příštím roce ten rozhodující hlas.

Snad ještě závažnější je ovšem to, že návrh důchodové reformy v rámci předvolebního slibování „pečených holubů“ rezignuje na to, aby svojí samotnou koncepcí výrazněji pobízel a podněcoval občany k převzetí mnohem výraznější odpovědnosti za své zajištění na stáří, a to už od poměrně mladého věku.

Návrh důchodové reformy je tak spíše politickým gestem než něčím, co by mělo šanci alespoň nastartovat smysluplnou debatu o budoucí podobě důchodového systému. Není to jen vina sociální demokracie, ale nepochybně i hnutí ANO, které se hned od začátku staví k pokusu o reformu zamítavě. Lze tak zakončit parafrází okřídleného „možná to i chtěli myslet dobře, ale dopadne to jako vždycky“. V šuplíku.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře