#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Náklady přátelství

25. června 2012

POP-EKONOMIE

Ó, jakým požehnáním jsou staří dobří přátelé. Dokonce si lze dovolit chovat se s nimi vskutku hloupě, říkával Ralph Waldo Emerson. Trojice ekonomů z Harvardu v čele s Paulem Gompersem v nové studii amerického esejistu a básníka 19. století poopravila: zjistili totiž, že při investování si opravdu nelze dovolit spoléhat se na stará dobrá přátelství. Právě proto, že ta často vedou k hloupostem.
Trojice ekonomů se jala zkoumat sektor rizikového kapitálu. Rizikoví investoři zpravidla vkládají své finanční prostředky do začínajících, potenciálně nadějných firem. Vyhlédne­li si rizikový investor slibnou firmu (svého času jí byl třeba Facebook), osloví další rizikové investory, zasednou v její radě ředitelů (v představenstvu), odkud ji směrují k vyšším výnosům, a nakonec, poštěstí­li se (což není vůbec zaručené), až na tu burzu.
Klíčové pro úspěch nadějné firmy není pouze prvotní nápad zakladatele, ale právě i kvalita správy ze strany rizikových investorů. Trio ekonomů v řečené studii shledalo, že rizikoví investoři tíhnou k tomu, vybírat si do rady ředitelů další rizikové investory jednak podle vlastností, které zrcadlí schopnosti (dosažené vzdělání, prestiž univerzity, titul MBA), ale jednak také na základě vlastností, které se schopnostmi nikterak nesouvisí, jako je národnostní příslušnost či pohlaví. Na rozsáhlých datech ze segmentu rizikového kapitálu zjistili třeba to, že absolventi stejné univerzity budou spolu rizikově investovat o 20,5 procenta pravděpodobněji a příslušníci stejné menšiny dokonce o 22,8 procenta.
Pokud se rizikoví investoři dávají dohromady na základě schopností, posilují tím výkonnost nadějné firmy. Pokud však na základě jiných vlastností, sráží šanci na její úspěch až o 25 procent. Kvůli groupthinku nebo právě kvůli starým dobrým přátelstvím, jež vedou k hloupým krokům. Náklady přátelství jsou tedy v takovém případě docela závratné.

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře