#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Nájmy zvedají gayové

14. dubna 2008

Nový český film Venkovský učitel režiséra Bohdana Slámy se trefil do černého. Alespoň co se týče typizace dvou gayů, klíčových postav. Ústřední hrdina – Pavel Liška – nakonec zůstává v polorozpadlém statku v jižních Čechách, vozí hnůj a pomáhá na svět telatům, kdežto jeho „ex“ – jejž hraje Marek Daniel – si užívá přepychu a tepu velkoměsta v hi-tech loftu na dobré adrese.

Ekonomické statistiky potvrzují, že homosexuální menšina má sklon buď kultivovat bydliště i jeho okolí (ghetto, polorozpadlý statek,…), anebo „magnetizovat“ k nejlepším adresám. Oboje je příčinou, že tam, kde její zástupci ve větším žijí, jsou či budou poměrně vysoké nájmy.

Čínský ekonom Fu z Jihozápadní univerzity v Čendu analyzuje v březnové studii mnichovského institutu MPRA souvislost mezi cenami realit a rozmístěním párů stejného pohlaví v USA. Odhaluje, že tam, kde se koncentruje více gayů a leseb (uvádí gay čtvrtě v San Francisku, bostonský South End, čtvrť Marigny v New Orleansu), a nejen přímo v „gay vesnicích“, lze opravdu počítat s dražším nájemným: vzestup podílu párů téhož pohlaví na celkové populaci v daném městě roku 1990 o jeden procentní bod ústí v devítiprocentní růst středních cen bydlení v roce 2000.

Existuje pět provázaných teorií, jež jev vysvětlují. První praví, že gayové zpravidla žijí v bezdětných svazcích – výdaje, jež ušetří na ratolestech, investují třeba do loftového bytu na dobré adrese či jsou ochotni dát více za nemovitost v tolerantním prostředí. S tím souvisí druhé vysvětlení: gayové utvářejí sblížené komunity, jež pak snáze ve svůj prospěch lobbují u komunálních politiků.

To by ale ukazovalo Liškova hrdinu – venkovského solitéra – jako nepravděpodobnou figuru. Zachraňuje to obdoba „teorie gentrifikace“: gayové si primárně nevolí dobré adresy, nýbrž své okolí postupně zušlechťují. Čtvrť Marigny byla v 60. letech slumem, i proto se sem jako do ghetta uchýlili tehdy diskriminovaní homosexuálové – a přetvořili ji v dobrou adresu.

Čtvrtá teorie, „diskriminační“, vede k závěru, že chtěli-li dříve gayové bydlet mimo ghetto, platili přirážku za svoji orientaci. Ti, již si to mohli dovolit, měli tudíž i více prostředků (než heterosexuálové v sousedství) na následné zkrášlení, zhodnocení nemovitosti. Pátá teorie vychází z teze, že gayové mají lepší estetické cítění, dokážou už tak hezké místo zvelebit – a tím dále zvýšit cenu. Tuto verzi potvrzuje Fu: gayové vytvářejíluxusní adresy.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře