#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Mrzuté neděle

30. listopadu 2009

Včera neděla byla, včera byl hezký čas, pěje ve slavném semaforském songu Pavlína Filipovská. Od dob, kdy píseň zazněla poprvé, se mnohé změnilo. Platí-li závěry nové studie Alpaslana Akaye a Petera Martinssona, ekonomů z Gotheburské univerzity, pak i to, že neděle je „hezký čas“. Badatelé totiž na poměrně rozsáhlých statistických číslech vypozorovali, že žádný jiný den – z hlediska spokojenosti lidí není tak chmurný jako právě neděle; nikdy jindy nejsou lidé v průměru tolik zakabonění jako během posledních 24 hodin týdne.
Příčinou jevu, jenž bývá označován jako „nedělní neuróza“, přitom prý nejsou vyhlídky na pondělek, tedy začátek dalšího pracovního týdne a povinností s ním spjatých. Dokonce i nezaměstnaní lidé jsou totiž podle studie méně šťastní právě sedmý den v týdnu.
Zvláště mrzuté neděle však prožívají spíše ženatí a vdané než ti, kdo sezdáni nejsou. Porovná-li se spokojenost sezdaných v neděli s jejich spokojeností po zbytek týdne, pak tento rozdíl – jenž vyznívá, jak řečeno, v neprospěch neděle – je více než třetinou rozdílu mezi spokojeností zaměstnaných a spokojeností nezaměstnaných. A ten, jak je obecně známo, nabývá vskutku propastných rozměrů; chmurnost nedělí sezdaných tedy není nikterak zanedbatelná. Tato skutečnost ovšem v konfrontací se studií – částečně ospravedlňuje text vzpomínaného evergreenu, protože Filipovská v něm zjevně zpívá o počínající milenecké lásce („Poslal mi úsměv letmý,/tolik nesmělý byl,/počkal si, až se setmí,/a pak mě políbil“), ne o letitém svazku. Milenci mívají „hezký čas“ nonstop. Rutinní péče o děti a plnění jiných dlouhodobých rodinných závazků jež bývají nejintenzivnější během „nedělních výletů“ či „nedělních návštěv“ – naopak může dát na „hezký čas“ snadno zapomenout.
Ale po ruce jsou i jiná vysvětlení. Někteří badatelé například hledají za mrzutými nedělemi fakt, že lidé se cítí nejspokojeněji, jsou-li zaměstnáni úkoly s jasnou strukturou – míří-li za určitými cíli podle vytčených pravidel -, což se jim přiházívá spíše na pracovišti než v době volna.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře