#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Lukáš Kovanda: Příběh dokonalé bouře…

6. prosince 2009

V těchto dnech vychází v edici TÝDNE kniha Lukáše Kovandy Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi. Zde je autorova předmluva.

Sedmnáctkrát o krizi

Kniha Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi se pokouší mapovat vývoj finanční krize, která v letech 2007 až 2009 tak či onak zasáhla celý svět. Zatímco prvá část knihy, „příběhově-naučná“, se spíše zamýšlí nad událostmi, které krizi předznamenaly a zapříčinily, její druhá část, „rozhovorová“, často vyhlíží i za horizont zmíněných let – zpovídanéosobnosti světa ekonomie se zamýšlejí nad možnými dlouhodobými dopady nynějšího dění.

Sedmnáct rozhovorů v této části spojuje nejen to, že se všechny po svém dotýkají finanční krize, leč i skutečnost, že byly pořízeny během posledních dvanácti měsíců. Nejstarší vznikl v prosinci 2008, nejmladší v listopadu 2009. Pojítkem je samozřejmě i skutečnost, že zpovídanými jsou ve všech případech lidé s osobitými a podnětnými názory, které mají ke krizi co říci. Ať už se jde o Paula Samuelsona, legendu teoretické ekonomie druhé půle dvacátého století, a další laureáty Nobelovy ceny za ekonomii (přesněji cen Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela) nebo třeba Petera Schiffa, investorského guru, jemuž média přezdívají „doktor Zkáza“ pro jeho precizní předpověď ekonomického zhroucení.

Velmi si vážím toho, že jsem se se všemi těmito osobnostmi mohl sejít osobně a zpovídat je takříkajíc tváří v tvář, nikoli neosobně přes telefon či pouze e-mail. Těší mne i zážitky s tím spojené . Ať už šlo o tříhodinový hovor s Hirofumim Uzawou, „mudrcem“ japonské ekonomie, v tichu tokijské Akademie věd či o povídání s Markem Faberem, dalším z investorských guru, jež bylo v jistém vídeňském hotelu svérázně narušováno jeho touhou popít něco alkoholu z pokojového baru či „dát cígo“ v okně s výhledem na noční ulice kolem chrámu sv. Štěpána; ať už šlo setkání s Richardem Posnerem, prominentním americkým soudcem, v 27. patře chicagské Dirksenovy federální soudní budovy, v jeho honosné kanceláři, nebo o hovor s Robertem Mertonem v srpnovém klidu Harvard Business School.

Finanční krize je komplexním jevem a tato kniha si rozhodně neklade za cíl ji celou obsáhnout. Vzhledem k tomu, že dění související s krizí je stále ještě „žhavé“, to ani není možné. Cílem této knihy je spíše uvést čtenáře do problematiky a zejména mu představit vesměs stále poměrně aktuální, často propastně odlišné názory ekonomických veličin.

Úvodní část této knihy není vědeckým textem, ale snaží se – zvláště v Naučných intermezzech – na některé aspekty krize pohlížet detailněji a zevrubněji, než jak činí populární ekonomická média. Naučná intermezza jsou čtenářsky náročnější než zbytek textu; komu jde vyloženě o příběh krize, může je přeskočit. Text této části v mnoha případech odkazuje nejen na odbornou literaturu k tématu, ale i na rozhovory v druhé časti. Ta obsahuje texty, které ve většině případů vyšly v časopise Týden – ve zkrácené verzi ovšem.

Kniha je výsledkem práce týmu lidí. Všem, kdo se na ní podíleli, chci poděkovat za spolupráci. Jmenovitě děkuji panu Sebastianu Pawlowskému, vydavateli Týdne, za to, že mi umožnil ony rozhovory pořídit a posléze i vydat, panu Jaromíru Slomkovi za prvotní impuls k vytvoření této publikace a panu Oldřichu Kýnovi za sepsání předmluvy a pozornost, jíž se mi od něho dostalo při mé návštěvě Bostonu. V neposlední řadě děkuji i své rodině a přátelům za podporu při vzniku textu. Za všechny případné nedostatky nesu odpovědnost já sám. Přeji svižné a poučné čtení.

Lukáš Kovanda, v Praze dne 24.11.2009

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře