#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Letošní úroda obilovin by měla být lepší než loni

13. srpna 2020
Zmírní tedy tlaky v oblasti potravin.

První odhad letošní sklizně nebyl příliš povzbudivý. Sklizeň většiny základních zemědělských plodin ČR by letos měla být slabší než loni. Druhý, zpřesněný odhad poskytuje lepší obrázek. Sklizeň základních obilovin by měla být vyšší než loni. To by zmírnilo potenciální tlak na růst cen pekárenských výrobků, zejména pečiva, který hrozil, pokud by se situace odvíjela v souladu s prvotním odhadem sklizně.

Potvrzuje se opět, že prvotní odhady sklizní bývají často spíše pesimističtější, než jaká je nakonec sklizeň finální. V uplynulých letech tomu tak v řadě případů bylo.

Příznivé je také to, že obilovin by se mělo sklidit více díky vyššímu hektarovému výnosu, neboť osevní plocha se zmenšila. Sklizeň obilovin by dokonce měla předčít desetiletý průměr, byť mírně. Klíčovým důvodem jsou příznivější klimatické podmínky než loni nebo než v roce 2018, který byl obzvláště teplý a suchý.

Z obilovin by se méně mělo sklidit pouze pšenice ozimé. Rolu hraje zejména pokles osevní plochy, ale také letošní intenzivní sucho v dubnu a začátkem května. Naopak květnový či červnový déšť pomohl jarní pšenici, kukuřici a řepce. Hektarový výnos řepky by tak měl podle zmíněného prvotního odhadu letos meziročně vzrůst, stejně jako hektarový výnos jarní pšenice. V obou případech, jak v případě řepky, tak jarní pšenice, ale bude nárůst hektarového výnosu kompenzován poklesem osevní plochy. Osevní plocha řepky dokonce klesne natolik, že navzdory vyššímu hektarovému výnosu dojde k poklesu objemu celkové sklizně.

Řepce, resp. jejímu hektarovému výnosu, uškodilo také loňské mimořádné přemnožení hraboše, které se naštěstí letos neopakuje – díky jeho cílenému hubení, silnější populaci ptačích dravců typu káňat či poštolek či zřejmě i nějaké chorobě a čtyřletému cyklu v populačním vývoji hlodavce. Hraboš páchal škody ještě loni na podzim, takže u daných plodin ovlivňuje právě i úroveň letošní sklizně.

Celkově lze hodnotit druhý odhad mírně příznivé, jak z hlediska zemědělců, tak i spotřebitelů, k čemuž dopomáhá i slibná úroveň sklizně máku. I lepší úroda máku zmírní tlaky v oblasti některých druhů pečiva.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře