#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Kouzelná hůlka?

5. listopadu 2012

Popekonomie

Mohou současné ekonomické problémy vyspělého světa zmizet jako mávnutím pověstné kouzelné hůlky? Vlastně ano. Alespoň podle nové odborné studie Čecha Jaromíra Beneše a jeho německého kolegy Michaela Kumhofa, kteří pod hlavičkou Mezinárodního měnového fondu oživují zaprášenou myšlenku takzvaného chicagského plánu ze 30. let.
„Kouzelnou hůlku“ spatřují v podobě věru revolučního návrhu: v uzmutí moci nad úvěrovou expanzí komerčním bankám. Tu by si – vedle expanze peněžní – v podstatě monopolizoval stát, tedy vláda a centrální banka. Není divu, že studie vyvolává v odborných i laických kruzích nebývalé reakce. Pokud by byl návrh realizován, výrazně by oklestil stávající vliv a moc komerčních bank. Dost možná je to důkaz ochlazování vztahů v rámci metakoalice států a velkobank. Stát, zdá se, soudí, že mu finanční krize poskytuje jedinečnou šanci ukořistit významnou část podílu velkobank na dobývání společenské renty. Podle MMF by monopolizace úvěrové expanze zajistila státům (USA, Británii, mnoha evropským zemím) příjmy z ražebného na takové úrovni, že by pohodlně smazaly své stávající dluhy; výnosy bank by se proměnily ve výnosy států.
Dalším důkazem tříštění metakoalice (za nímž ovšem může být i obyčejný strach na straně státu, že když nestáhne velkobanky, bude stažen sám) nechť je návrh guvernéra Bank of England Mervyna Kinga týkající se „kvantitativního uvolňování pro lidi“ (QEP), tedy obejití sféry komerčního bankovnictví při umocňování celkové peněžní nabídky v ekonomice.
Inu, nebývalá doba plodí nebývalé návrhy.
V důsledku z toho všeho velmi pravděpodobně čouhá nebývalá inflace. Pokud by totiž měl stát monopolní moc nejen nad tiskem peněz (peněžní expanzí), ale i nad vytvářením úvěrů (úvěrovou expanzí), podněty k nadměrnému růstu objemu peněz – v nejširším smyslu slova – v ekonomice (peněžní nabídky) by byly ještě mnohem citelnější než dnes. V současnosti jsou totiž do značné míry tlumeny tržní situací, kterou musí brát v potaz komerční banky, leč vláda by potenciálně nemusela.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře