#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Je to oficiální: Rusko je po 104 letech v bankrotu vůči zahraničí

28. června 2022
Poškození věřitelé Ruska se chtějí „zahojit“ ze zmrazeného majetku ruských oligarchů nebo ze zmrazených peněz ruské centrální banky

Světově významná ratingová agentura Moody’s v noci na dnešek středoevropského času potvrdila, že Rusko se ocitlo v platební neschopnosti – tedy v bankrotu – vůči svým zahraničním věřitelům. Rusko se v platební neschopnosti ocitlo už včera, ta však nebyla oficiálně vyhlášena. Nyní ji tedy oficiálně vyhlásila právě zmíněná ratingová agentura Moody’s.

Moody’s patří mezi trojici světově významných ratingových agentur, takže její stanovisko má z hlediska mezinárodních finančních trhu značnou váhu. Dokonce takovou, že jej lze ztotožnit s oficiálním, všeobecně přijímaným verdiktem.

Rusko tedy poprvé za více než 104 let tudíž zbankrotovalo na svůj zahraniční dluh. Jedná se ovšem o bankrot technického rázu, protože Rusko má peníze i ochotu dlužné částky nadále řádně hradit. Neumožňují mu to však západní sankce.

Západ se sankcemi snaží Rusko vytrestat za invazi na Ukrajinu. Západní činitelé situaci často interpretují tak, že Rusko se samo rozhodlo dluhy neplatit. Tím že dále válčí na Ukrajině. Pokud by válku na Ukrajině nerozpoutalo, případně se z ní od té doby stáhlo či podniklo jiné zásadní a věrohodné kroky k dosažení míru, Západ by mu možnost hradit dluh neblokoval.

Ve složité situaci ocitají také zahraniční věřitelé Ruska. Ti kvůli blokaci nemají své peníze řádně a včas na účtech. Navíc se to bude opakovat, Rusko se z bankrotové stavu jen tak nevymaní. Věřitelé tudíž zvažovat, jak se k penězům dostat.

Je však možné, že někteří z věřitelů Ruska budou vyčkávat. S vírou, že válka skončí, situace se urovná a Rusko opět začne své závazky plnit. Tuto víru zřejmě upevní to, že Rusko – jak je řečeno – má peníze i ochotu splátky uskutečňovat, jenom tak z důvodu sankcí činit nemůže.

Někteří věřitelé Ruska ale vyčkávat nehodlají. Navrhují, aby jejich neuhrazené pohledávky vůči Rusku byly uspokojeny z peněz získaných prodejem majetku, jenž byl zmrazen ruským oligarchům, jako jsou přímořské vily, další luxusní sídla, vrcholná umělecká díla nebo jachty. Alternativou je podle nich uhrazení pohledávek z rezerv ruské centrální banky, které byly v objemu několika stovek miliardy dolarů zmrazeny letos krátce po zahájení invaze na Ukrajinu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře