#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Fialova vláda do voleb pohodlně stabilizuje veřejné finance

26. srpna 2023
Fialova vláda do voleb pohodlně stabilizuje veřejné finance, prognózuje vlivná ratingová agentura Fitch. Příznivý rating Česku i po včerejšku ponechává.

Ratingová agentura Fitch – jedna ze tří světově nejvýznamnějších – včera večer vydala nový posudek úvěruschopnosti České republiky. Fialově vládě nese dobré zprávy. Rozpočtový deficit se totiž má kabinetu s přehledem podařit stabilizovat již v příštím roce. Vláda jej pak podle Fitche dále sníží ve volebním roce 2025. Bude tak moci hlásat, že zkrotila nebezpečné zadlužování. Ostatně tento výhled je klíčovým důvodem, proč Fitch Česku i po včerejšku ponechává poměrně příznivý rating AA-, byť nadále i s negativním výhledem.

Česká republika tak v očích ratingové agentury vykazuje společně s Estonskem nejlepší stav veřejných financí a úvěruschopnosti ze všech zemí bývalého východního bloku. Fitch hodnotí Českou republiku totožným ratingem jako například Belgii, Francii nebo Británii.

Fitch očekává, že schodek veřejných financí ČR klesne z 3,8 procenta HDP v letošním roce na 2,1 procenta HDP roku 2024, a v roce 2025 dokonce jen na 1,8 procenta HDP. Po roce 2025 se ukazatel stabilizuje na úrovni kolem 1,5 procenta HDP, prognózuje dále Fitch. Od roku 2024 dále se tedy jedná o úrovně citelně pod hladinou tří procent HDP, která odpovídá příslušnému kritériu pro přijetí eura a zároveň si ji vládní strany vetkly jako cílovou pro rok 2025. Kabinetu se tak podle Fitche v příštích dvou letech s přehledem – a poměrně značnou „rezervou“ – tuto cílovou hodnotu podaří naplnit. To značí, že se veřejné finance ČR alespoň základním způsobem stabilizují. Fialova vláda pak tento fakt bude moci uplatnit jako jeden ze svých „trumfů“ před řádnými sněmovními volbami roku 2025.

Stabilizaci veřejných financí naznačuje i ukazatel veřejného zadlužení v poměru k HDP. Ten by měl podle Fitche letos stoupnout na 44,7 procenta HDP, a to z loňské úrovně 44,2 procenta HDP. Do roku 2027 by měl zůstat stabilní, přestože citelně nad předpandemickou úrovní. Například roku 2019 činil 30 procent HDP. V období do roku 2027 se tak podle Fitche nepodaří to, co se podařilo vládám v období let 2014 až 2019, kdy stáhly veřejné zadlužení v poměru k HDP z více než 40 procent HDP právě až na 30 procent HDP.

Za nejdůležitější položku konsolidačního balíčku, jenž by měl ke stabilizaci veřejných financí zásadně přispět, považuje Fitch škrty v dotacích podnikové sféře.

V lednu 2024 dojde podle Fitche k prudkému propadu inflace v ČR, zejména kvůli efektu vysoké základny meziročního srovnání a dále kvůli citelnému propadu cen energií a rovněž z důvodu pravidelného přeceňování počátku roku. Česká národní banka podle agentury zahájí snižování své základní úrokové sazby právě začátkem roku 2024, přičemž do konce příštího roku ji sníží z nynějších sedmi na čtyři procenta a do konce roku 2025 pak na hodnotu tří procent.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře