#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Ekonom Sachs, který pomáhal reformovat ekonomiky východního bloku, se angažuje v boji proti chudobě

19. listopadu 2014

Jeffrey Sachs je americký ekonom, který působil jako poradce východoevropských vlád v době přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní hospodářství. Kromě toho v 80. letech navrhl i úspěšné hospodářské reformy v Bolívii. V současnosti se angažuje v boji proti chudobě.

Poslechněte si, co Lukáš Kovanda říká o Jeffreyovi Sachsovi

Jeffrey Sachs, který se podílel mimo jiné na transformaci ekonomiky v Polsku, Slovinsku, Estonsku a zprostředkovaně i v polistopadovém Československu, v současnosti působí jako zvláštní poradce generálního tajemníka OSN Pan-Ki muna. Zároveň stojí v čele projektu OSN Millenium Villages, který se snaží lidem v Africe poskytnout životní podmínky srovnatelné se západním standardem.

Sachs se v osmadvaceti letech stal jedním z nejmladších profesorů ekonomie v historii Harvardské univerzity. Časopis Time tohoto ekonoma v letech 2004 a 2005 zařadil mezi sto nejvlivnějších lidí planety. O Sachsově roli reformátora státních ekonomik i o jeho současné humanitární činnosti mluvil ve Studiu Zet Lukáš Kovanda – hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a vyučující na VŠE v Praze.

„Jeho cílem dnes již není reformovat centrálně řízené ekonomiky, nýbrž vymýtit extrémní chudobu. To je možná ještě ambicióznější cíl, než byl ten z doby před čtvrt stoletím,“ řekl o Sachsovi Kovanda.

„Je hlavním hybatelem projektu Millenium Villages, což jsou místa v Africe, kterým je umožněn přístup k hygienické péči, ke zdravotní péči, ke vzdělání na úrovni západního standardu. Celkově jde o populaci přesahující půl milionu lidí. Má se za to, že přístup k těmto z našeho hlediska samozřejmostem Afričanům umožní dostat se z takzvané pasti chudoby, která je podle lidí jako Jeffrey Sachs hlavní příčinou toho, že se černému kontinentu stále nedaří uniknout z okovů extrémní chudoby.“

Za tuto snahu, ve které Sachsovi pomáhají i populární osobnosti, jako jsou zpěvák kapely U2 Bono Vox nebo herečka Angelina Jolie, ale americký ekonom sklízí také kritiku. Například profesor ekonomie newyorkské univerzity William Easterly podle Lukáše Kovandy říká, že „snahy Sachse a jemu podobných lidí mohou Afričany demotivovat, protože jestliže dostáváme nějakou pomoc shora jako manu spadlou z nebe, tak to v nás ubíjí jakoukoli motivaci nebo snahu se rozvíjet a pracovat na sobě.“

„Dlouhodobě se může ukázat, že Sachsovy snahy jsou mnohem více kontraproduktivní, než se nyní zdá,“ řekl ve Studiu Zet Kovanda.

Odvysíláno na rádiu Zet.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře