#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Dvojitá na čumák

12. července 2018

Světová obchodní válka je tu. A Česká republika je jí ohrožena víc než drtivá většina ostatních zemí. Důvodem je naše extrémně vysoké zapojení do takzvaných globálních hodnotových řetězců. 

Dnes se totiž například takový automobil – který je příkladem konkrétní vyrobené hodnoty – produkuje třeba i v desítkách zemí světa. Každá ze zemí zajistí – přidá – část výsledné vyrobené hodnoty. Jednotlivé součástky a autodíly pocházejí z různých koutů světa stejně jako třeba chemické prvky, z nichž jsou složeny. Čím nižší jsou bariéry mezinárodního obchodu, tím bytelnější a funkčnější jsou ony hodnotové řetězce, protože zahraniční obchod zlevňuje. Z dobré funkčnosti řetězců těží celý svět, ale zvláště pak ekonomiky, které jsou na jejich dobrém fungování silně závislé. To je případ České republiky. O sto šest u nás například montujeme dovážené součásti, abychom je dále vyváželi, či vyrábíme autodíly pro vývoz.

Česká republika je ohrožena obchodní válkou násobně více než Spojené státy, které ji přitom rozpoutávají. Co hůř, více než Spojené státy jsou ohroženy také velké ekonomiky eurozóny. Zahraniční přidaná hodnota exportu (jedno z měřítek míry zapojení do hodnotových řetězců) činí v případě zemí jako Německo, Francie, Itálie či Španělsko 25 až 27 procent. V USA tentýž ukazatel představuje jen 15 procent.

Spojené státy jsou tedy na optimální funkčnosti světových hodnotových řetězců citelně méně závislé než i největší evropské ekonomiky. To ovšem vyhlídky ČR jen dále zhoršuje. Světová obchodní válka bude naši ekonomiku zpomalovat jak primárně propadem vlastního zahraničního obchodu, tak druhotně propadem zahraničního obchodu eurozóny, na které jsme vysoce závislí.

Vyšlo v Reflexu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře