#Lukáš Kovanda, Ph. D.

ČSSD svým návrhem zákona o veřejně prospěšných bytových společnostech institucionalizuje „výpalné“

9. července 2020
Oklešťuje svobodu podnikání a poškozuje střední třídu.

Obce by měly mít při povolování výstavby bytů právo od developerů žádat až čtvrtinu nových bytů pro svoje účely. Počítá s tím dnes představený poslanecký návrh ČSSD o veřejně prospěšných bytových společnostech, který by měl obcím usnadnit výstavbu bydlení. Obce by developerům za byty platily pouze nákladovou cenu, zákon by měl podle ČSSD snížit ceny bytů až o třetinu.

Návrh zákona však postrádá ekonomické racio a jde i proti dobrým mravům. Takový zákon by totiž dále omezoval již okleštěnou svobodu podnikání developerů a dalších podnikatelů ve stavebnictví. Svým způsobem jde o uzákonění „výpalného“, jelikož kterákoli obec by developerům mohla povolit stavět jen tehdy, pokud ti čtvrtinu výstavby věnují jí, bez jakéhokoli svého zisku.

Přitom právě dostatečný zisk je to, co developery motivuje k jejich ekonomické aktivitě. Pokud nebudou kvůli zákonu dostatečně ziskoví, budou si to kompenzovat tak, že zdraží třeba zbývající tři čtvrtiny výstavby. Jinými slovy, tržní cena bydlení získá další impuls pro svůj růst, což ve finále ztíží přístup k bydlení i řadě zájemců ze středních vrstev.

Nelze totiž předpokládat, že by obecní byty dlouhodobě dostačovaly všem zájemcům o bydlení. Obce by je zřejmě poskytovaly spíše chudším a nižším středním vrstvám v rámci snahy o sociální smír, ovšem minimálně na část střední třídy by se nedostalo.

Zákon by tak jen dlouhodobě posiloval krajně nežádoucí fenomén mizení střední třídy, která je přitom motorem ekonomiky. Navíc přidělování obecních bytů, získaných jako „výpalné“ od developera, má značný korupční potenciál.

Obecní zastupitelstva získají bezpracně zákonné „výpalné“ do svých rukou, s nímž budou moci nakládat zcela netržně, tj. třeba právě přidělovat na bázi korupce, a ne vždy důsledně sledovat jistě bohulibý cíl utužení sociálního smíru.

Sečteno, podtrženo, zákon by omezil svobodu podnikání, institucionalizoval „výpalné“, poškodil střední třídu, podvázal tedy ekonomický rozkvět země a způsobil na obecní úrovni bujení korupce a ní nerozlučně spjatého černého trhu s obecním bydlením.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře