#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Čeští zemědělci stále nadmíru produkují a vyvážejí nízkou přidanou hodnotu, „prasata místo vepřového“

30. října 2020
Schodek zemědělského zahraničního obchodu ale přesto letos klesne.

Čísla k zemědělské produkci ČR v letošním třetím čtvrtletí potvrzují její nelichotivé příznaky. Zároveň však naznačují některé trendy, které, budou-li trvalejší povahy, tuzemskému zemědělství mohou z jeho nynějšího zmaru alespoň částečně pomoci.

Stěžejním problém českého zemědělství je jeho přílišná orientace na produkci a zejména vývoz s nízkou přidanou hodnotou (např. prasat) při současném neadekvátně vysokém dovozu s vyšší přidanou hodnotou (např vepřového). Tato strukturální nerovnováha je hlavním důvodem prohlubujícího se schodku zemědělského zahraničního obchodu.

Příznivým znakem tak je to, že ve třetím letošním čtvrtletí došlo v případě skotu k meziročnímu růstu dovozu živých jatečných zvířat, a to o 1900 kusů neboli 21,1 procenta. Česko je dováželo zejména ze Slovenska. Navýšil se také dovoz živých prasat, a to meziročně o 25 400 kusů neboli 4,5 procenta. Přebytek z obchodu s živými prasaty se přitom meziročně snížil.

Pokud má dojít k snížení schodku zemědělského zahraničního obchodu, je žádoucí právě přeorientování na vyšší vývoz s vyšší přidanou hodnotou a současně vyšší dovoz s nižší přidanou hodnotou, tudíž z tohoto hlediska byl vývoj ve třetím čtvrtletí poměrně příznivý.

Současně se zlepšila záporná bilance u pohybu přes hranice u hovězího masa. Hlubší schodek však vykázal obchod s vepřovým a drůběžím. V případě vepřového ale došlo k výraznějšímu nárůstu vývozu, a to o 17,5 procenta, než dovozu, který vzrostl jen o 2,3 procenta. Jedním z důvodů slabšího nárůstu dovozu je ovšem poměrně vysoká srovnávací základna. I tak však vývoj v obchodu s vepřovým vykazuje některé příznivější známky právě v kontextu žádoucího přeorientování tuzemského zemědělství – a zemědělského zahraničního obchodu – na produkci s vyšší přidanou hodnotou.

I díky vyšší orientaci na produkci a zejména vývoz s vyšší přidanou hodnotou – tedy například na vývoz masa namísto živých zvířat – by letos měl být schodek zahraničního zemědělského obchodu nižší než loni. Zemědělský svaz ČR jej odhaduje na 41 miliard korun, zatímco loni deficit představoval rekordních 47,2 miliardy. Klíčovou příčinou schodku je již delší dobu vysoký schodek u masa, zejména vepřového.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře