#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Čeští spotřebitelé se přestávají bát inflace

25. července 2023
Jsou naladěni výrazně pozitivněji než loni nebo ještě než začátkem letoška. Podnikatele zase těší scelování zpřetrhaných mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Důvěra v českou ekonomiku byla letos v červenci ve všech klíčových segmentech slabší, než odpovídá dlouhodobému průměru uplynulých dvaceti let. Přesto však souhrnný ukazatel celkové důvěry v ekonomiku vykazuje mírné zlepšení oproti červnové hodnotě. Toto zlepšení má na svědomí zejména segment spotřebitelů, zatímco segment podnikatelů vykazuje oproti červnu jen takřka neznatelné zvýšení důvěry v ekonomiku.

Spotřebitelé byli nyní v červenci naladěni na poměry letoška a hlavně loňska značně příznivě. Jejich důvěra v ekonomiku sice stále zůstává pod dlouhodobým průměrem let 2003 až 2022, ale je výrazně výše než loni v červenci a je také znatelně výše než ještě začátku letošního roku. Spotřebitelé totiž vnímají poměrně kladně postupné snižování inflace, která by navíc i ve výhledu do dalších měsíců měla z jejich příjmu a úspor „ukusovat“ stále přijatelnější díl. V rámci možností spotřebitele uklidňuje hlavně stabilizace cen energií, k níž postupně dochází už i na jejich fakturách, případně v jejich výhledu do nejbližších čtvrtletí.

V podnikatelském segmentu působí pozitivně hlavně zlepšení situace v mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Nedostatek materiálu totiž jako bariéru růstu vnímá nejmenší podíl podnikatelů v průmyslu za celé období od října 2020. Tehdy světovou ekonomiku poznamenávaly dopady boje s covidovou pandemií, panovala spíše obava z nedostatku poptávky. V důsledku tohoto boje s pandemií se zpřetrhaly mezinárodní dodavatelsko-odběratelské řetězce, například kvůli omezování výroby v Číně, trvajícím až do sklonku loňska. Tyto řetězce se tedy uspokojivě scelují právě až nyní. S přehledem nejzávažnější bariérou dalšímu růstu výroby je tak z pohledu českých průmyslníků již nikoli nedostatek materiálů, ale nedostatečná poptávka. Ta ovšem nyní pramení nikoli z pandemických restrikcí v té či oné ekonomice, ale z inflace. Nejvýraznější inflace za posledních třicet let oslabuje kupní sílu domácností a firem a mezi podnikateli zasévá nejistotu. Boj s ní je navíc provázán se zvyšujícími se úroky, tedy se zhoršením dostupnosti financování. Nejistota a poměrně drahé úvěry nyní nejpalčivěji doléhají na podnikatele ve stavebnictví, kteří v červenci po dlouhé řadě měsíců vykazují slabší náladu, než by odpovídala dlouhodobému průměru let 2003 až 2022.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře