#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Český zahraniční obchod míří za rok 2020 k historicky nejlepšímu výsledku

9. ledna 2021
Exportérům nahrává slabší koruna a levnější ropa a plyn, importéři zase osekávají dovoz investičních statků.

Český zahraniční obchod navázal v listopadu 2020 na svůj historicky zcela nevídaný výkon. Potřetí za sebou totiž vykázal přebytek přesahující 30 miliard korun, podobně jako v říjnu a v září loňského roku. Přitom do loňského úderu pandemie koronaviru v měsíčním sledování nikdy v historii ČR zahraniční obchod přebytek přesahující 30 miliard korun nevykázal.

I v listopadu zahraničnímu obchodu ČR svědčil fakt, že podzimní vlna pandemie neochromila klíčová odbytiště českého exportu natolik, aby se to jakkoli nepříznivě podepsalo na tuzemském vývozu a na celkovém saldu zahraničního obchodu. Dařilo se tak zejména exportu automobilů.

Současně už na jaře pandemická situace dramaticky srazila ceny ropy a ropných produktů, včetně benzínu a nafty. Ruku v ruce s tím klesla cena dalších energií typu zemního plynu. Pandemická situace navíc snižuje poptávku právě po palivech a energiích. Česko tak v důsledku upotřebí méně ropy a plynu, a to navíc za meziročně nižší cenu, což se loni v listopadu projevilo meziročním snížením tuzemského deficitu v rámci příslušné položky zahraničního obchodu. Tuzemskému vývozu také napomáhá citelné oslabení koruny, k němuž v důsledku propuknutí pandemie došlo. Slabší česká měna činí český vývoz na zahraničních trzích konkurenceschopnější.

Meziroční nárůst dovozu i v listopadu 2020 celkově zaostal za meziročním nárůstem vývozu, což má příznivý vliv na celkové saldo. Dovoz je oslabený proto, že kvůli pandemické nejistotě podniky a firmy v ČR omezují své investice, včetně těch opírajících se o investiční položky importované ze zahraničí.

Celková bilance zahraničního obchodu za měsíce leden až listopadu dosahuje kladné hodnoty bezmála 172 miliard korun. V celé historii ČR na tom byl zahraniční obchod během prvních jedenácti měsíců pouze v jediném roce, a to v roce 2016. Tehdy kladné saldo činilo v souhrnu za leden až listopad lehce přes 172 miliard korun. Vzhledem k loňské dynamice vývoje zahraničního obchodu, mocnému poprázdninovému „finiši“ lze předpokládat, že celková bilance bude za celý rok 2020 rekordně příznivá, když by mohla dosáhnout až 190 miliard korun.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře