#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Česko skrytě zásobuje sankcionované Rusko počítači, auty, autodíly či karoseriemi

26. února 2024
Zboží do Ruska dodává přes třetí země typu Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Arménie nebo Spojených arabských emirátů.

Klíčovým důvodem, proč zatím západní sankce proti Rusku nezabírají dle původních představ, je to, že dochází k jejich obcházení ve spolupráci s třetími zeměmi. Na přeprodeji přes třetí země se zjevně podílí i Česko.

Z nejnovějších dat ČSÚ totiž plyne, že mezi lety 2021 a 2023 podezřele dramaticky narostl český vývoz některých položek do zemí typu Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Arménie nebo třeba Spojených arabských emirátů. To jsou přitom všechno země, které se k západním sankcím vůči Rusku nepřipojily, zároveň přitom nadále čile obchodují se západními zeměmi, takže představují vhodné „mezičlánky“ při zastřené dodávce západního zboží, včetně tedy českého, do Ruska.

Například do takového Kazachstánu Česko loni od ledna do listopadu vyvezlo počítače a příslušná zařízení za více než dvě miliardy korun. Ve stejném období roku 2021 to bylo jen za více než miliardu. Nárůst objemu vývozu počítačů do Kazachstánu tak mezi lety 2021 a 2023 odpovídá hodnotě necelých 91 procent. Přitom ovšem v daném období došlo celkově, při zahrnutí všech exportních odbytišť ČR, k poklesu vývozů počítačů z Česka, a to o bezmála 26 procent.

Navzdory celkovému citelnému poklesu hodnoty vyvezených počítačů poměrně značně stoupl jejich export také třeba do Spojených arabských emirátů. Od ledna do listopadu Česko vyvezlo do SAE počítače za necelé 2,7 miliardy korun. Loni za prvních jedenáct měsíců roku to bylo za více než 4,5 miliardy korun. To odpovídá nárůstu o zhruba 71 procent.

O více než 100 procent narostl mezi lety 2021 a 2023 také český vývoz počítačů do Arménie. Loni od ledna do listopadu totiž už činil více než 920 milionů korun. Přitom, jak víme, celkový vývoz počítačů z Česka mezi lety 2021 a 2023 klesl, a to o takřka 26 procent.

Ještě dramatičtější nárůst je patrný například při sledování vývozu karoserií motorových vozidel do Kazachstánu. Zatímco od ledna do listopadu 2021 jich Česko do středoasijské země vyvezlo jen za 4,7 milionu korun, loni od ledna do listopadu to bylo už za více než 1,7 miliardy korun. Nárůst tak odpovídá hodnotě bezmála 37 000 procent. Přitom ovšem vývoz karosérií z Česka do celého světa v daném období narostl jen o 34,5 procenta.

A zatímco od ledna do listopadu 2021 vyvezlo Česko do Kazachstánu další autodíly za 23,1 milionu korun, loni už to bylo takřka za 1,1 miliardy. To odpovídá zhruba 45násobnému nárůstu. Přitom při zahrnutí všech exportních odbytišť činil v daném období nárůst vývozu autodílů z ČR jen 20,3 procenta.

A třeba do Kyrgyzstánu vyvezlo Česko od ledna do listopadu 2021 autodíly jen za 0,7 milionu korun. Loni za prvních jedenáct měsíců roku to náhle bylo už za takřka za 138 milionů korun.

A nejde jen o karoserie či autodíly, ale i o celá auta. Mezi lednem až listopadem let 2021 a 2023 narostl vývoz motorových aut z Česka do Spojených arabských emirátů více než trojnásobně, na 2,1 miliardy korun. Přitom ovšem celkový export tuzemských motorových vozidel narostl v daném období nikoli o stovky procent jako ten do SAE, ale pouze o 39,4 procenta.

Je evidentní, že v důsledku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu před dvěma lety a v důsledku souvisejících sankcí razantně zesílily vývozní trasy z Česka do některých zemí, které předtím byly mnohem slabší či prakticky neexistující. Razantní zesílení těchto tras může těžko značit něco jiného, než že příslušné zboží nakonec končí v Rusku.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře