#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Česko má za loňský rok historicky rekordní přebytek zahraničního obchodu – 190 miliard korun

8. února 2021
Vývozcům pomohlo pandemické oslabení koruny a mírnější druhá vlna.

Český zahraniční obchod vykázal za rok 2020 historicky rekordní přebytek. V neočištěném vyjádření činí 190 miliard korun, v očištěném pak 181,7 miliardy korun. Oba údaje jsou ve své příslušné časové řadě nejvyšší za celé období do roku 1993.

Nikdy v historii ČR tedy objem exportu nepřevyšoval objem dovozu o tolik jako právě loni.

Z hlediska obratu zahraničního obchodu však loňský rok rekordní nebyl. Součet objemu exportu a objemu importu, což je právě obrat, byl vyšší než loni v letech 2017, 2018 a 2019. Rekordní přebytek tuzemského zahraničního obchodu je totiž do značné míry výsledkem výraznějšího pandemického ochromení dovozu v porovnání s vývozem. Firmy a podniky nebyly ochotny tolik dovážet například investiční zboží, neboť se stále obávají nejistoty spjaté s šířením nákazy onemocněním covid-19.

Naopak vývozní odbytiště v čele s Německem nebyla již při druhé, podzimní vlně tak ochromena jako při jarním úderu pandemie. Příznivě se projevilo také oslabení koruny, které tuzemským vývozcům upevnilo konkurenceschopnost. Česká měna tak opět projevila vysoce žádoucí schopnost fungovat jako „polštář“, tlumící ekonomické šoky. Její oslabení pomohlo firmám z ČR nejen zvýšit konkurenceschopnost na zahraničních trzích, ale tím pádem také udržet zaměstnanost na poměrně vysoké úrovni. Díky slabší měně nemusely tolik propouštět. I proto má Česko stále s přehledem nejnižší míru nezaměstnanosti v EU.

V letošním roce je třeba počítat se zotavování dovozní aktivity, takže celkový přebytek zahraničního obchodu bude o něco nižší než loni, a to na úrovni zhruba 160 miliard korun.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře