#Lukáš Kovanda, Ph. D.

České dráhy zkrotily dluh, rating si udrží

11. dubna 2018

České dráhy za sebou mají celkem úspěšný rok. Jejich loňské hospodářské výsledky sice ještě neznáme, ale nasvědčují tomu jak pololetní čísla, tak souhrnný objem přepravy. Drahám se také daří krotit dluh. O své ratingové hodnocení se tedy bát nemusí.

Zanedlouho čeká České dráhy „známkování“. Ratingová agentura Moody’s zhodnotí jejich aktuální finanční zdraví i celkový výhled. První prezentace již proběhla v Miláně v polovině března 2018, další v Praze bude následovat v červnu 2018. Investoři a věřitelé budou napjatě sledovat. Podnik zažil sérii zhoršení ratingu v období 2012-2014. Situaci se všakv posledních letech podařilo stabilizovat. Agentura Českým drahám známku opět zvýšila na úroveň Baa2, kterou národní přepravce loni obhájil.

Známku Baa2 by si měly České dráhy bez problémů udržet i letos. Moody’s příznivě hodnotí jejich současné hospodaření i výhled do budoucna.  V segmentu osobní dopravy bude pozitivně hodnotit fakt, že roste počet cestujících v dálkové a příměstské dopravě, stabilizaci zadlužení a probíhající investice. Důležitým prvkem jsou rovněž investice do nových vlaku včetně dotačních titulů z ČR a EU pro regionální dopravu. Současně se bude zabývat tím, zda rostou náklady na údržbu železničních kolejových vozidel, což je pozitivní trend ve smyslu navýšení kvality vlaků.

V prvním loňském pololetí České dráhy meziročně významně navýšily svůj zisk. Ten dosáhl 537 milionů korun. Do zlepšení klíčového čísla výrazně promluvily vyšší tržby v osobní přepravě, ale také příznivá makroekonomická situace, zejména pak nízké úroky. Svým dílem pozitivně přispěly i kurzové zisky. Osobní přeprava se po několika letech ztrát dostala do černých čísel, když meziročně navýšila tržby o 370 milionů korun. Drahám se navíc v celém loňském roce dařilo navyšovat přepravní výkon. Nejen v segmentu osobní přepravy, ale i té nákladní.

Co se týče nákladní dopravy, agentura bude posuzovat, zda přetrvávají strukturální problémy dceřiné společnosti ČD Cargo, tedy stagnace objemu přeprav a zda pokračuje nevýrazná ziskovost podsegmentu ucelených vlaků včetně toho, jaký je poměr vlastních výkonů ucelených vlaku oproti nákupu dopravy od třetích stran (spedice) a zda pokračuje ztrátovost v aktivitě jednotlivých vozových zásilek i přes výraznou slevu na poplatku za železniční dopravní cestu od SŽDC. Pozitivně by mohla agentura hodnotit růst objemu přeprav a aktivit zahraničních dceřiných společnosti ČD Cargo (Polsko, Německo) a investice do nových lokomotiv.

Zmíněné nízké úroky i vyšší provozní efektivita způsobují, že se přepravci daří držet dluh na uzdě. Nepřevyšuje úroveň 4,5násobku zisku před zdaněním, odpisy a úroky (EBITDA). Pokud podnik udrží dluh pod touto úrovní delší dobu, lze očekávat zvýšení ratingu. Rizikem je naopak nárůst dluhu na šestinásobek EBITDA, který by mohl vést ke zhoršení hodnocení. Takový scénář je však vzhledem k nastavené strategii dalšího rozvoje vysoce nepravděpodobný.

České dráhy by si hypoteticky mohly vylámat zuby na přemíře investic. Kapitálové výdaje totiž v letošním roce dosáhnou okolo devíti miliard korun. Investice půjdou hlavně na pořízení nových vlakových souprav, resp. na rekonstrukci těch stávajících. Ovšem vzhledem k tomu, že podnik má k dispozici dostatek hotovosti, Moody’s nevnímá rozsáhlé investice jako zdroj zásadního nebezpečí.

Dle dostupných informací České dráhy aktuálně usilovně pracují na novém nastavení obchodního modelu v osobní, apředevším regionální dopravě. Po roce 2019 totiž Českým drahám končí většina smluv s kraji, na jejichž základě služby v osobní přepravě zajišťují. Podnik proto v současnosti vede se všemi kraji intenzivní jednání. Přestože neobnovení smluv znamená pro budoucí provozní cash flow určitou nejistotu, zůstává hlavním scénářem prodloužení většiny kontraktů i po roce 2019. Zlepšující se hospodaření národního dopravce dluhopisoví investoři už nyní vnímají. Za držbu dluhopisů podniku žádají stále nižší úrok. Například eurové dluhopisy Českých drah splatné v roce 2023 se aktuálně obchodují s výnosem 0,9 procenta. Z investičního pohledu je vývoj Českých drah v poslední době úspěšným příběhem, který podle všeho přitom ještě zdaleka nekončí.

Spoluautorem článku je Tomáš Pfeiler.
Vyšlo v E15. 

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře