#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Česká pošta zruší přes dva tisíce pracovních míst

24. listopadu 2020
Krok podniku prospěje, neboť bude lépe čelit výzvám doby.

Zrušení více než dvou tisíc pracovních míst ve státním podniku Česká pošta je krokem správným směrem. Zdá se, že se nejedená o žádný nahodilý děj, vyvolaný okamžitou situací, ale o výsledek širší, promyšlenější a dlouhodobější koncepce, který souvisí s tím, že podnik pod současným vedením lépe než dříve reaguje na výzvy doby.

Mezi ně patří nutnost zavádění moderních technologií a postupů a flexibilnější reakce na technologické změny, zejména pak na nástup online komunikace.

Tomuto nástupu předchozí managementy podniku nedokázaly uspokojivě čelit, natož jej pak využít ke svému prospěchu.

Důležité je, aby propuštění zhruba 1500 zaměstnanců, k němuž se Česká pošta uchýlí, proběhlo sociálně citlivě, neboť příští rok bude obecně na trhu práce v ČR nejnáročnějším minimálně od roku 2013. Lze proto vítat, že propuštěným zaměstnancům nabídne podnik rekvalifikaci.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře