#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Čerství důchodci, kteří si starobní důchod nechají přiznat ještě za rok 2020, budou mít penzi o stovky až tisíce korun vyšší

13. prosince 2020
Vydělají i ti, kteří si ještě letos zažádají o předčasný důchod.

Lidé, kteří právě v této době dosahují důchodového věku, by měli zpozornět. Na rozdíl od předchozích let se jim totiž ve většině případů vyplatí nechat si přiznat důchod ještě v roce 2020. V minulých letech tomu bývalo opačně: lidem, kteří důchodového věku dosáhli v posledních třech měsících roku, se vyplatilo posunout termín přiznání starobního důchodu až na počátek roku následujícího.

V minulých letech býval totiž důchod přiznaný následujícího roku vyšší než důchod přiznaný (a následně valorizovaný) do konce roku běžícího. Letos je to ale tedy jinak, takže důchod přiznaný v roce 2020 a následně, v lednu 2021, valorizovaný je ve většině případů vyšší než důchod přiznaný až v roce 2021. Je tomu tak proto, že valorizace bude v roce 2021 obzvláště citelná, neboť vychází z růstu spotřebitelských cen a mezd, který byl a je aktuálně rovněž citelný.

Rozdíl ve výši důchodu způsobený čistě právě termínem jeho přiznání přitom není zanedbatelný – může činit stovky, a dokonce i tisíce korun měsíčně.

Pokud lidé, kteří dosáhli důchodového věku v roce 2020, chtějí mít pravidelný důchod o stovky až tisíce korun vyšší, zpravidla musí učinit jediné, a sice požádat si o přiznání starobního důchodu nejpozději k letošnímu 31. prosinci.

Zbystřit by měli ovšem také ti lidé, kteří dosáhnou důchodového věku v prvních třech měsících roku 2021. Těm se totiž zase vyplatí zažádat si ještě v roce 2020 (nutně opravdu nejpozději k 31. prosinci 2020) o předčasný důchod. Pro ně, a dokonce i pro většinu lidí, kteří dosáhnou důchodového věku v celém prvním pololetí roku 2021, platí, že předčasný starobní důchod valorizovaný v lednu 2021 bude vyšší než starobní důchod přiznaný až v roce 2021. Rozdíl pravidelné měsíční dávky důchodu opět činí stovky, a dokonce tisíce korun.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře