#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Čerpání z programu COVID III se týden od týdne zrychluje, ale stále je nadmíru pomalé

29. července 2020
Pokud stát bude poskytovat pomoc firmám v rámci programu COVID III aktuálním tempem, program se dočerpá za zhruba 17 let.

Objem pomoci státu firmám a podnikatelům zasažených koronavirovou krizí se zvyšuje, a to dokonce zrychlujícím tempem, které je však stále ještě až příliš pomalé. Vyplývá to z údajů k čerpání v rámci jednotlivých programů COVID, které dnes v aktualizované verzi zveřejnila Česká národní banka.

Dnes zveřejněné údaje jsou platné k 17. červenci a pokrývají tedy zhruba 1,5 měsíce fungování programu COVID III. Ten byl naplno spuštěn začátkem června. Celkový objem čerpaných prostředků činil 17. červenci 2,52 miliardy korun, přibližně o půl miliardy byl tedy vyšší než o týden dříve. Přitom ovšem celková „palebná síla“ programu COVID III činí až 495 miliard korun, takže dosud se vyčerpala pouze necelá 0,5 procenta celkového potenciálního objemu. Pokud by se tempem poslední sledovaného týdne čerpalo i nadále, celý program se dočerpá za zhruba sedmnáct let. Jde pochopitelně o hypotetický příklad, který však ilustruje, jak slabá zatím poskytnutá pomoc je v porovnání s potenciálem, který program má a jímž se často zaštiťují i vládní politici. Je to však relativně pozitivní posun, alespoň tedy vzhledem k situaci platné na základě dat zveřejněných o dva týdny dříve, tedy k 3. červenci. Tehdy vycházelo, že program COVID III se při tempu čerpání prvního měsíce fungování vyčerpá za zhruba 38 let. Data platná k 10. červenci pak ukazovala na vyčerpání během 28 let.

Slabé a pomalé čerpání programu COVID III však není jen otázkou „nabídky“, resp. možných překážek na straně státu, například v podobě přemíry požadované byrokracie, ale také „poptávky“. Poptávka firem po pomoci je totiž výrazně slabší, než se čekalo. Firmy přešly do úsporných režimů, využívají jiné vládní programy typu kurzarbeitu a vyčkávají, jak se ekonomice, a tedy jejich zakázkám a odbytu bude dařit, až se stát z ekonomiky začne výrazněji stahovat. Dokud se tedy stát z ekonomiky výrazněji nestáhne, dokud budou v platnosti programy typu kurzarbeitu nebo třeba moratorium na splátky úvěrů, stát sám touto svojí podporou ekonomiky snižuje poptávku po pomoci v podobě výhodných úvěrů programu COVID III, neboť firmy nemohou za takového stavu objektivně zhodnotit situaci a naplánovat další investice i potřebu pracovní síly.

Firmy si do 17. července požádaly o pomoc v souhrnném objemu bezmála 18 miliard korun, což představuje 3,6 procenta celkového možného objemu k čerpání.

Největší objem žádostí, za zhruba 5,9 miliardy korun, připadal k 17. červenci na firmy a podniky ze zpracovatelského průmyslu. Nejvyšší počet žádostí, 580, pak ke stejnému datu vykazoval segment maloobchodu a velkoobchodu.

 

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře