#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Budoucnost ekonomie jako takové je v kombinaci s jinými společenskými vědami

16. října 2017

Stávající daňové zatížení práce je „velice vysoké,“ řekl moderátorce Ivaně Denčevové v rozhovoru pro Ecofin.cz makroekonom Lukáš Kovanda. „Je to jeden z největších omylů české ekonomiky, je to brzda … Když se podíváme například na výši sociálních odvodů k hrubému domácímu produktu, tak jsme asi na druhém, nebo třetím místě v celém hospodářsky vyspělém světě,“ prohlásil. Prý nás v tomto ohledu předčí jedině Francie.

Toto zatížení práce souvisí úzce s mandatorními sociálními výdaji státu, do jejichž redukce si však žádný z českých politiků, ani těch pravicových, netroufá. Přitom snížení těchto sazeb by podle Kovandy znamenalo povzbuzení ekonomické aktivity a nakonec by mohlo mít za důsledek zvýšení příjmů státní pokladny. Odkázal se při tom na Lafferovu křivku.

Co Kovanda vytýká našemu rozpočtu je především „přílišný důraz na rozpočtové výdaje neproduktivního rázu,“ jako například zvyšování důchodů, nebo zvyšování platů. „Musí to být vyvážené s těmi výdaji investičními. V minulém roce došlo k tomu, že vláda přidávala horem dolem zaměstnancům, ale chyběl výhled do budoucna,“ řekl. Ten prý právě v politice chybí, protože tento typ investicí negeneruje voliče. Politici jsou podle něj „myopičtí,“ přikládají význam pouze věcem nacházejícím se v blízkém časovém horizontu.

Ivana Denčevová se s Lukášem Kovandou bavila také o provázanosti světa makro a mikroekonomie, či o společenské a ekonomické hodnotě výtvarného umění, které je podle Kovandy z investičního hlediska extrémně nečitelné a vyžaduje tak hlubokou specializaci. Tématem byla i „tristní“ česká finanční gramotnost, běhání, nebo Kovandovy publikace Proč je vzduch zadarmo, ale panenství drahé a Proč si ženy nemohou přitažlivost koupit, ale muži ano. „Mě ta kombinace ekonomie a jiných společenských věd, ať už je to antropologie, ať už je to sociologie, ať už je to psychologie, nesmírně zajímá a myslím si, že tam je budoucnost ekonomie jako takové,“ řekl Ecofinu Kovanda.

Vyšlo na Ecofin.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře