#Lukáš Kovanda, Ph. D.

„Bez peněz do chomoutu nelez“

29. května 2011

Světu hrozí vážný nedostatek vody, ergo nedostatek potravin, varuje v nedávném rozhovoru s autorem blogu Peter Brabeck-Letmathe, předseda představenstva Nestlé, největší potravinářské firmy na zeměkouli. „Produktivita v zemědělství poprvé po asi třiceti letech roste pomaleji než světová populace,“ upozorňuje. Takový výrok chtě nechtě připomíná Thomase Malthuse, klasického ekonoma, jenž na sklonku osmnáctého století – jak se obecně ví – vyslovil proslulou hypotézu exponenciálně rostoucí populace při pouze aritmetickou řadou rostoucích zdrojích obživy, na jejímž základě lidstvu věštil strádání a hladomory. A na jejímž základě se později stal zosobněním společenského pesimismu.

Problém v Malthusově případě tkví v tom, že to, co se „obecně ví“, nemusí do detailu odpovídat skutečnosti. Realita je totiž složitější a opravdoví znalci jeho díla o něm někdy dokonce hovoří naopak jako o „společenském optimistovi“.

Své temné proroctví totiž Malthus, jejž přátelé a kolegové nazývali familiárně „Bobem“ či „starým taškou“ (viz článek), podmínil – naplní se prý jen tehdy, bude-li populační růst nekontrolován. Člověka však viděl (optimisticky) jako prozíravého tvora, kterážto vlastnost mu právě umožní vyhnout se nejhoršímu. Věřil, že s ekonomickým růstem dojde k posílení prozíravé sebekontroly a ke změně preferencí lidí, kteří budou více a více dávat přednost luxusní spotřebě před rozšiřováním rodiny. To se v zásadě vyplnilo.

Obecné povědomí má však Malthuse – asi už navždy – za pesimistu. Přívlastek „malthusovský“ je skličujícím proroctvím a prognózám dáván spíše neprávem. A stejným neprávem jej lord Byron zesměšňoval, když veršoval „Without cash, Malthus tells you – take no brides“ (volně přeloženo: „Bez peněz, řekne ti Malthus, do chomoutu nelez“).

Vyhroceně pesimistická proroctví – jež se nevyplní – bychom ale měli označovat spíše za „ehrlichovská“, nikoli „malthusovská“. Byl to totiž entomolog Paul Ehrlich, který v úvodu své vlivné knihy Population Bomb z roku 1968 napsal: „Boj o obživu všeho lidstva skončil. V 70. a 80. letech pojdou stovky milionů lidí nevyhnutelně hlady… Už je příliš pozdě na to, aby bylo možno zamezit významnému růstu světové míry úmrtnosti…“Snad bude za „ehrlichovské“ nakonec možno označit i zmíněné varování nejvyššího muže Nestlé.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře