#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Anonymizace elektronizace

26. března 2012

Pop­ekonomie

Hit „Money, Money, Money“ je bezesporu jedním z nejproslulejších songů o penězích; švédská čtveřice ABBA jím kdysi – v 70. letech – notově vystihla, jak moc peníze hýbou světem. A v současnosti jím hýbou ještě mnohem vehementněji. Spoluautor písně, Björn Ulvaeus, exčlen skupiny, by snad i proto rád svět peněz zbavil dočista. Alespoň tedy mincí a bankovek. „Nevidím důvod, proč bychom vůbec měli dále tisknout bankovky,“ říká skladatel. Za rychlejší přechod na digitální ekonomiku, k elektronickým penězům, začal horovat zejména poté, co potřetí za sebou přepadli a okradli jeho syna. „Kdyby nebylo hotovosti, co by tihle zloději dělali?“ A statistika mu dává za pravdu: počet bankovních krádeží klesl ve skladatelově domovině, ve Švédsku, ze 110 případů v roce 2008 na pouhých 16 v loňském roce.
Švédsko je v oblasti přechodu na nové formy peněz zjevně rádo avantgardou: roku 1661 jako první v Evropě uvedlo bankovky, dnes je zase na čele snah o zavedení výhradně elektronických plateb. Už dnes představují bankovky a mince pouhá tři procenta celé švédské ekonomiky, zatímco průměr v zemích eurozóny činí devět procent a v USA jde o sedmiprocentní podíl. Dokonce už i některé švédské kostely instalovaly čtečky platebních karet, aby věřící mohli církev obdarovat elektronicky. Někteří ekonomové pak míní, že rozmach elektronických plateb ve Švédsku částečně vysvětluje nižší míru tamní korupce v porovnání se zeměmi typu Řecka či Itálie.
Jenže klíčový klad digitální ekonomiky může být snadno i jejím zásadním záporem. Stopy, které elektronická směna zanechává, na jedné straně omezují možnosti kriminální aktivity, ale na straně druhé zvyšují možnosti vlád, úředníků a jiných orgánů bdít nad občany v duchu „Velkého bratra“. Ideálním řešením do budoucna je tedy rostoucí elektronizace plateb, jež však bude doprovázená jejich rostoucí anonymizací.

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře