#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Absolventi nalézají z celé EU nejsnáze práci na Olomoucku, Zlínsku, v Dolním Bavorsku, na Plzeňsku a v Jihočeském kraji. Je Česko stále montovnou?

16. listopadu 2019
Region Střední Moravy, který zahrnuje Olomoucký a Zlínský kraj, vykazuje vůbec nejvyšší míru zaměstnanosti absolventů v celé Evropské unii. Vyplývá to z čerstvých údajů Eurostatu (zde). V roce 2018 činil podíl zaměstnaných absolventů na celkové příslušné populaci 96,8 procenta. To znamená, že bezmála 97 procent lidí ve věku 15 až 34 let, kteří vzdělání dokončili před třemi a méně lety, mělo v loňském roce zaměstnání. Na dalším místě je v žebříčku region německého Dolního Bavorska (zaměstnanost absolventů tam činí 96,1 procenta), následuje opět region český, tentokrát region Jihozápad (zaměstnanost absolventů vykazuje hodnotu 94,3 procenta), který tvoří Jihočeský kraj a Plzeňský kraj.

Nejnižší míru zaměstnanosti absolventů vykazuje řecký region Západní Makedonie (24,3), následují italské regiony Sicílie (24,5) a Kalábrie (27,5).

Mimořádně vysoká úroveň zaměstnanosti jmenovaných, ale i dalších českých regionů odráží nejlepší situaci na trhu práce v České republice v její novodobé historii po roce 1993. Mezi lety 2014 a 2018 vzrostla míra zaměstnanosti absolventů ve zmíněném regionu Střední Morava z 74,9 procenta na uvedených necelých 97 procent. Zaměstnanost tedy narůstá i v uplynulých letech, ruku v ruce s tím, jak pokračuje období prosperity ČR a situace na trhu práce je v té souvislosti stále lepší (z pohledu zaměstnance), ale také stále napjatější (z pohledu zaměstnavatele).

Příznivý je taký signál, který uvedená čísla vysílají ve smyslu struktury poptávky po tuzemské pracovní síly. Ukazuje se, že silná poptávka v ČR existuje nejen po pracovnících s nízkou kvalifikací, ale i po těch s kvalifikací vyšší. částečně rozporuje poměrně široce zažité přesvědčení, že česká ekonomika stále vykazuje silné rysy takzvané montovny, tedy hospodářství zajišťujícího produkci s nízkou přidanou hodnotou.

Zaměstnanost absolventů dle regionů EU (2018; v %) – TOP 5 nejlepších regionů EU1      Olomoucký kraj                96,8
1     Zlínský kraj                        96,8
3     Dolní Bavorsko                 96,1
4     Jihočeský kraj                   94,3
5     Plzeňský kraj                     94,3

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře