#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Janoušek a Ježíš

16. dubna 2012

Pop-ekonomie

Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského, pravil podle bible Ježíš ke svým učedníkům. „Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Nejnovější odborný výzkum poskytuje vodítko, proč by tomu tak vskutku mohlo být.
Tým psychologů a ekonomů totiž v aktuální studii nazvané Higher social class predicts increased unethical behavior dospívá k závěru, jenž Ježíšova slova stvrzuje: jednání lidí z vyšších společenských vrstev, bohatých, nese častěji rysy neetičnosti a amorálnosti, než je tomu u lidí z nižších společenských vrstev.
Ve druhém experimentu z celkových sedmi například badatelé účastníkům průzkumu zadali, aby se jali přecházet vozovku po „zebře“, přičemž sledovali jednání řidičů. Automobily rozřadili do pěti tříd podle pravděpodobné ceny (druh užívaného automobilu je dobrým indikátorem společenského postavení jeho řidiče); ukázalo se, že k čím vyšší třídě vůz náleží, tedy čím výše se jeho majitel nejspíše nalézá na společenském žebříčku, tím bezohledněji se chová k přecházejícím chodcům. Experimenty probíhaly v Kalifornii, kde má chodec OE podobně jako u nás OE na přechodu přednost, a v průměru 34,9 procenta řidičů přednost nedalo (průměr výhradně páté třídy, třídy nejdražších vozů, přitom přesahoval 45 procent).
Nelze nepomyslet na nedávno hojně medializovaný incident lobbisty Romana Janouška, jenž se v poměrně drahém voze, zřejmě spadajícím do páté třídy, dopustil bezohlednosti prvního stupně. „Amen, pravím vám, že Janoušek těžko vejde do království nebeského,“ děl by k tomu, byl-li by živ, možná sám Ježíš.
Rovnostářům zmíněná studie zřejmě poslouží coby vítaný příspěvek do mozaiky jejich argumentů pro vyšší míru přerozdělování OE vždyš méně bohatých značí méně neetičnosti. Zbývá zjistit, zda je tomu tak, že peníze kazí charakter, nebo je společnost nastavena tím způsobem, že se k moci a penězům dostávají spíše ti, co zkažení jsou.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře