#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Zemřel profesor Sojka, 58 let stár

31. května 2009

„Kolego, užívejte výraz keynesovec. Keynesiánec je češtinářsky nesprávné,“ radil před lety autorovi tohoto blogu – při sepisování diplomové práce – profesor Milan Sojka. Žádnou další cennou radu už bohužel od něj nikdo neuslyší, jelikož 17. května po dlouhé a těžké nemoci – s níž se však nevídaně rval – zemřel.

Ještě počátkem března řečnicky skvělým způsobem promluvil před nabitým sálem k americké finanční krizi a jejím celosvětovým hospodářským dopadům. Vyzdvihoval myšlenky amerického ekonoma Hymana Minského, který ve své knize Může se „to“ stát zas? z roku 1982 nastínil možnost příchodu obdobné krize, které jsme nyní svědky.

Minsky patřil mezi takzvané postkeynesovské ekonomy, tedy ty, kteří hlásají, že na odkaz díla národohospodáře Johna Maynarda Keynese navazují ze všech nejautentičtěji. Sojka měl právě k postkeynesovcům nejblíže. Jeho záběr byl ale mnohem širší. Jako jeden z mála skutečně znal dopodrobna teoretické přístupy jednotlivých škol ekonomického myšlení a dovedl je mistrně komparovat. Jako neúnavný překladatel zejména anglosaské ekonomické literatury a autor vlivných učebnic(seznam) v devadesátých letech výrazným dílem přispěl k utvoření moderní české ekonomické terminologie.

V tom měla akademická obec velké štěstí, poněvadž Sojka nebyl jen prvotřídním znalcem hospodářských teorií, ale i vynikajícím češtinářem, což je obzvláště cenná kombinace. Byl tím posledním, kdo by nadužíval – ať už z jakéhokoliv důvodu –  anglicismy. Pokud to bylo jen trochu možné, vždy se je snažil nahradit českým výrazivem. Navzdory tomu, že většina tuzemských ekonomů používá výrazu „keynesiánec“, on lpěl na tvaru „keynesovec“, který jediný měl za češtinářsky správný.

Pakliže však Sojka „lpěl“, nikdy tak nečinil způsobem rozkazovačným, panovačným či arogantním. Respekt a autoritu mu – tak jako všem lidem, co skutečně umí – sjednávala šíře jeho znalostí. Že je to „fajn profesor“ – v nejlepším smyslu slova – se tak shodli bez výjimky všichni jeho studenti. Za ta léta jich bylo hodně a profesor Sojka v jejich srdcích bezpochyby zůstane zapsán i pro svoji přátelskost, vstřícnost a pokoru.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře