#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Státní rozpočet vykázal nejhorší květnový výsledek od krizového roku 2012

3. června 2019

Státní rozpočet skončil v květnu ve schodku takřka 51 miliard korun. Jedná se o nejvýraznější květnový schodek od krizového roku 2012. S výjimkou let 2009 až 2012, které poznamenaly dopady světové finanční krize, vykázalo za celou historii ČR od roku 1993 květnové hospodaření státního rozpočtu hlubší než letošní schodek pouze jednou, a sice v roce 2003.

Do hospodaření státního rozpočtu výrazně promlouvají prostředky z fondů EU. Zatímco loni v prvních pěti měsících pomáhaly spíše k lepšímu výsledku salda státního rozpočtu, letos jej stahují dolů. Česká republika totiž zrychluje čerpání evropských peněz, aby před koncem programového období v příštím roce stihla vyčerpat uspokojivou část sumy přidělené pro programové období let 2014 až 2020. S rychlejším čerpáním se pojí nutnost navyšování výdajů na spolufinancování. Po očištění o vliv evropských peněz je letošní květnový schodek praktický shodný jako očištěná schodek za prvních pět měsíců loňského roku.

Daňové inkaso se zatím vyvíjí v zásadě v souladu s předpoklady při sestavování rozpočtu. Je ovšem patrný tlak citelného loňského plošného přidávání státním zaměstnancům a také tlak navyšování důchodů.

Pokud však nenastane výrazné zhoršení globální ekonomických podmínek, což nyní nelze zcela vyloučit, výsledek rozpočtu by měl být za celý letošní rok příznivější, než nač ukazuje květnový schodek. Výsledné saldo by se mělo pohybovat ve schodku od 30 do 40 miliard korun, a tedy „se vejde“ do rozpočtovaného schodku 40 miliard.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře