#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Státní maturity? K čemu? Měřítkem už nejsou ani VŠ tituly

29. července 2012

Dost dobře nerozumím smyslu státních maturit, jejichž novou podobu nedávno představil ministr školství Petr Fiala.

Vždyť ani vysokoškolské tituly nejsou měřítkem. Titul Ing. z jedné relativně kvalitní české vysoké školy je – co se týče požadavků na jeho splnění – zcela nesouměřitelný s titulem Ing. z jiné, poměrně snadné tuzemské univerzity (a to se vůbec nemusí jednat o turbostudium). Ten titul je navíc nesouměřitelný nejen prostorově, „intratemporálně“, ale též časově, „intertemporálně“. Za časů, kdy studoval můj děd, byl vstupenkou do společnosti vzdělanců. O „pánech inženýrech“ se téměř automaticky – a právem – předpokládalo, že umí propočítat třeba stavbu mostu. O kolika inženýrech bychom si to samé dovolili tvrdit dnes, kdy si titul dává před jméno kdekdo, včetně absolventů vyloženě „soft“ oborů typu marketingu?

Skutečným měřítkem kvalit zaměstnance tudíž nikdy nemůže být vysokoškolský titul sám o sobě (a to platí dnes ještě více než před lety), a už vůbec ne složená státní maturitní zkouška. Měřítkem je naopak autentická schopnost flexibilně se uplatnit na trhu práce. Jenže ten samý stát, který dnes tak plýtvá vysokoškolskými tituly, čímž mate zaměstnavatele, jim znesnadňuje situaci tím, že stanovuje poměrně striktní podmínky, za nichž může být zaměstnanec propuštěn. Situace je tedy taková, že zaměstnavatelé jsou – žádný div – stále skeptičtější stran důvěryhodnosti signálu, jejž má vysílat vysokoškolský titul, a navíc jsou stále méně ochotní s absolventy „experimentovat“ – opět, žádný div, vždyť kdo by toužil být rukojmím „inženýra“, jehož autentické schopnosti jsou u bodu mrazu.

Rozvolnění trhu práce je zkrátka mnohem zaručenějším prostředkem k růstu a zbohatnutí celé společnosti než jakákoli státní (a nákladná!) certifikace vzdělání.

29. července 2012

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře