#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Sebezáchovné penze

8. prosince 2016

Slavoj Žižek je celosvětově nesmírně vlivný marxistický intelektuál. V Donaldu Trumpovi vidí pouhého „vulgárního oportunistu“, který bude brázdit vlny ideově vyprázdněné politiky, lavírovat tu nalevo, tu napravo, asi jako Babiš.
Ještě varovnější je Slovincův názor na to, zda lze přemostit ideje progresívní levice a islám. „Muslimské tradice v sobě mají neuvěřitelně progresivistické prvky,“ míní Žižek. „Islám totiž není náboženství rodiny; je to sirotčí náboženství. Prorok Mohamed byl sirotek.“
Tak vida, vlivný Žižkův hlas dává tušit, že brexit či zvolení Trumpa, zdánlivé debakly pokrokářů, progresivismus n? ak oslabit nemusí, a naopak mohou podnítit jeho námluvy s islámskými tradicionalisty. Apologetiku pro takové zásnuby Žižek právě zplichtil.
O to více by se měla semknout pravice, klasičtí liberálové, konzervativci západního střihu, ale například i autenticky křesťanskodemokratické síly. Třeba tak, že i v ČR prosadí novou podobu důchodového systému, který povede nejen k větší odpovědnosti za své vlastní zajištění na stáří, ale bude také daleko znatelněji zvýhodňovat rodiny s dětmi. Kdo nemá děti, bude si prostě o to více muset spořit kapitálově.
Před pár dny vystoupil na půdě českého Parlamentu s takovým návrhem Hans-Werner Sinn, špičkový německý ekonom. Navrhuje jej pro zemi našeho západního souseda, ale prospěl by i ná m. Je-li rodícím se ideálem progresivistů islámsky sirotčí osud čili už zcela nepokryté rozbíjení rodiny, je nejvyšší čas, aby se právě i podoba důchodového systému stala hrází fatálnímu podvolení v režii nových marxistů. Efektivní důchodový systém má do budoucna význam nejen ekonomický, ba ryze sebezáchovný.

Vyšlo v Reflexu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře