#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Manifest z popela

2. února 2009

Finanční inženýři čili „kvanti“ (anglicky „quants“) by si měli sypat kvanta popela na hlavu. To oni za zdmi bank vymýšleli matematické modely, jež měly vést k výnosům takřka bez rizika, které však dovedly svět do finanční krize a recese.
Kvanti ovšem měli mocnou oporu. „Ekonomický establishment,“ říká známý investor Jeremy Grantham, „upevňoval po desetiletí víru v racionální jednání lidí, které je vždy klíčem k efektivním trhům.“ Páteří ekonomického establishmentu jsou respektovaní profesoři hospodářské vědy. I ti by se mohli trochou popela posypat: vymýšleli totiž teorie, jichž se kvanti drželi, budujíce ony zkázo-nosné modely. „Ekonomický establishment – v touze po matematickém řádu a eleganci modelů odhlédl od takových věcí, jako je nekalé či iracionální jednání,“ míní Grantham.
Většina lidí hledí na svět svýma očima i tehdy, kouká-li za jiné. Toho se dopustili rovněž finanční inženýři: navrhli ty modely tak, jako by na každé straně transakce seděl vždy nejméně jaderný fyzik či sám kvant tedy vždy chladně kalkulující mašiny, jež mají nějakým nedopatřením lidskou tvář a které nikdy nepodléhají nezměrnému optimismu či blbé náladě. Z pohledu kvanta je totiž ještě jakžtakž možné modelovat chování výtečně informovaného racionálního jedince, jenž celkem bez chyby kalkuluje budoucí výnosy a náklady vlastního rozhodnutí. Zhola nemožné však je vtěsnat do rovnic skutečnou člověčinu například konání Američana, jenž nikdy nechodil do školy a kterému zaklepe na dveře makléř s nabídkou snově se tvářící hypotéky. Ale přece se snad blýská na časy a i kvantům dochází, že je třeba cosi změnit. Profesoři Emanuel Derman a Paul Wilmott, respektované veličiny světa financí, ve-tkli svůj „popel na hlavě“ do Manifestu finančního inženýra. Citujme ze třetího odstavce: „Finanční teoretici vyvinuli značnou snahu napodobit styl a eleganci fyziky, a to proto, aby objevili své vlastní zákony. Ale trhy jsou tvořeny lidmi, kteří jsou ovlivněni událostmi, pocity ohledně těchto událostí a předpoklady o pocitech ostatních. Pravda je, že svět financí nezná žádné fundamentální zákony.“

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře