#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Krize zabije tisíce dětí

29. září 2009

Bude práce, nebude práce? Tak se tážou tisíce Čechů tváří vtvář nepolevující hospodářské krizi. Vsubsaharské Africe je příslušné tázání nesrovnale závažnější. Budou žít, nebudou žít? Řeč je zejména o nemluvňatech, dětech mladších jednoho roku. Finanční krize (a její dalekosáhlé dopady) jich letos zabije až 50 tisíc. V nové studii vydané pod hlavičkou Světové banky tak praví ekonomové Jed Friedman a Norbert Schady.
Pro ty, kteří v poměrně dobrých časech taktak přežívají, může být sebemenší pokles růstu ekonomiky osudový. To je právě případ subsaharské Afriky a tamních obyvatel.
Friedman a Schady odhadují, že pokles hrubého domácího produktu o jeden procentní bod ústí v zemích této části světa v růst počtu nemluvňat, která zemřou – a to o 0,34 až 0,62 na každých 1000 dětí. Drtivou většinu těchto dodatečně zemřelých – v absolutních počtech 28 tisíc až 50 tisíc nemluvňat přitom budou tvořit děvčátka. Pohyby v míře jejich úmrtnosti jsou citlivější na změny hospodářské výkonnosti nejspíše proto, že zoufalí rodiče upřednostňují životy synů před životy dcer. Muž je prostě ekonomicky perspektivnější.
Ano, svět je nespravedlivý, a to téměř absolutně: za krizi nejvíce zaplatili, kteří ještě ani nebyli na světě, když před dvěma lety propukla. Ukazuje se však ještě něco jiného a ti mudrcové Západu, kteří se káravě podivují nad posedlostí ekonomickým růstem, kteří hlásají, že po sedmi tučných letech přicházívá sedm let hubených, kteří doporučují zastavit se, spočinout, nepádit tak střemhlavě za ziskem, nechť zpozorní. Jak je vidět, dobrá kondice vyspělého světa vyjadřovaná mírou růstu -je v provázaném světě dneška předpokladem pro udržení alespoň jakés takés úrovně chudších zemí. Je i předpokladem proto, aby neumíraly tisíce malých dětí. V Africe se totiž, bohužel, nehraje na léta tučná a hubená, nýbrž na léta hubená a žádná. Růst potřebujeme – a ještě mnohem více náš růst potřebují jiní.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře