#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Když šéf ví míň…

27. února 2009

Dělba práce a specializace stojí za veškerým rozkvětem lidstva už od pradávných dob. Na úsvitu dějin se oddělili lovci od sběračů, vyčlenili se i zemědělci či šamani. A tak to šlo dále. Lovci se pak specializovali na jistá zvířata, zemědělci na určité plodiny. O jejich vzájemnou směnu, i o směnu s ostatními, se počali starat kupci a obchodníci. Někdo hromadil majetek rychleji, jiný pomaleji. Společnost se rozvrstvila. A tak dále.

O příhodnosti a užitečnosti dělby a specializace patrně nepochybuje jediná mysl na planetě Zemi. Přesto, nemají i tyto fenomény své limity? Myslitel Friedrich von Hayek hlásal, že lidské poznání má své meze a že scientistická víra vědy v podrobení si veškerenstva je lichá. Může platit cosi obdobného i pro dělbu a specializaci?

Moderní technologie specializaci dále prohlubují. Na jedné straně umožňují lépe než jindy monitorovat zaměstnance a dělbu práce zefektivňovat. To se týká ale především těch „pracujících rukama“, spíše z nízkopříjmových skupin (např. systém GPS umožňuje monitorovat řidiče kamionů). Na druhé straně, technologie otevírají prostor těm, co „pracují hlavou“, třeba obchodníkům s novými a komplexními druhy cenných papírů. Obchody s těmito aktivy jsou záležitostí velmi dobře placených profesionálů z bank a jiných institucí, kteří mají možná nenápadnou, ale o to významnější roli. Rozdělují světový kapitál.

Rozdělování kapitálu je z důvodu užití komplexních cenných papírů sofistikovanější než kdy jindy. Úplně mu mnohdy nerozumí ani nadřízení těch obchodníků. To, že je nelze monitorovat, dává obchodníkům obrovskou vyjednávací převahu, dokonce i nad šéfy a samozřejmě nad akcionáři bank. I proto ty pohádkové bonusy. I proto nynější krize: ti, co měli s nadhledem bdít, šéfové, často nerozuměli specializovaným transakcím obchodníků. Ti zase postrádali onen celkový pohled, vyznali se jen v úzkých segmentech trhu.

Ani silná finanční motivace nezajistila, že se nedopustí fatálních chyb. Ty krizi spustily. Krizi ze specializace?

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře