#Lukáš Kovanda, Ph. D.

„Imperátor“ míří na Prahu

23. července 2012

MŮJ OBLÍBENEC Z DĚTSKÝCH LET? Becker. Můj oblíbenec z let mládežnických? Becker. V prvém případě ryšavý – a trochu samolibý – německý tenista Boris, v případě druhém americký, přesněji chicagský ekonom a laureát Nobelovy ceny Gary.
Pokud by se sestavoval žebříček pěti nejvlivnějších akademických ekonomů současnosti, „imperátor“ Gary by v něm jistojistě své místo nalezl. Jeho vkrádání do sociologických sfér totiž znamenalo, že se ekonomové počali zaobírat tématy, jež do té doby za ekonomická rozhodně považována nebyla, jako je rasová diskriminace, organizace rodiny, drogová závislost či kriminalita.
Historka o tom, co ekonoma Beckera dovedlo ke kriminologii, je v jistých kruzích notoricky známá. Náš „imperátor“ měl jednoho dne docela naspěch. Musel rychle zvážit, zda svůj vůz celkem pohodlně zaparkuje na místě, kde tím poruší předpis, či zda má ztratit drahocenný čas jízdou do garáže. V duchu si spočetl náklady a výnosy přestupku. Vypočetl i pravděpodobnost, že bude na místě, kde je státní zakázáno, dopaden, a potenciální pokutu. Racionálně poté shledal, že je pro něj výhodnější provinit se proti liteře zákona. Kriminální čin, dopravní přestupek, mu tudíž byl výsledkem plně racionální volby. Jenže konvenčně se v té době mělo za to, že kriminální jednání je vždy buď výsledkem duševní choroby, nebo sociálního útlaku.
Letos zkraje září dobude „imperátor“ Gary českou metropoli. Zúčastní se výročního zasedání Montpelerinské společnosti, prestižního klubu špičkových světových ekonomů. A společně s ním mnohá další esa světa ekonomie. Asi jako kdyby si na jednom tenisovém turnaji zahráli Borg, Lendl, vzpomínaný ryšavý a trochu samolibý, dále Sampras a Federer. A k tomu všemu třeba i Navrátilová. Praha se má nač těšit!

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře