#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Den daňové svobody

28. května 2019

Na dnešek připadá podle propočtů nezávislé organizace Liberální institut den daňové svobody. Před ním jsme 148 dní pracovali pouze pro stát, tedy na pokrytí výdajů vlády a vládních a veřejných institucí, a právě ode dneška pomyslně vyděláváme sami na sebe. Pohledy na to, kdy tento zlom přichází, se ovšem liší. Podle společnosti Deloitte, která se mimo jiné zabývá daňovým poradenstvím, nastane letos den daňové svobody až skoro za měsíc. To znamená 23. června. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund je hostem Heleny Šulcové.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
Dobrý den. Dobrý den Lukáši vám ty počty vycházejí, jak už máme tedy letos pro stát odpracováno nebo ještě ne.

Lukáš KOVANDA, analytik Czech Fund
Opravdu záleží na tom, kterou metodiku zvolíme, jestliže zvolíme metodiku, kterou používá Liberální institut, tak právě dneškem začínáme, tedy nebo zítřkem začínáme pracovat na sebe a dosud jsme tady pracovali na stát. Pakliže tedy využijeme tu metodiku, kterou používá třeba společnost Deloitte, tak ještě si počkáme více než měsíc, nebo necelý měsíc, pardon, na to, než tedy začneme pracovat na sebe. Co se týče těch dvou metodik, tak vlastně ta metodika, kterou používá Liberální institut, je mezinárodně srovnatelná. To je její výhoda. Ta metodika, kterou používá Deloitte, je, řekl bych, možná trochu případnější, protože ona vlastně poměřuje daňové příjmy vládního sektoru s čistým národní důchodem. To znamená, ona bere v potaz v tom, v tom jmenovateli vlastně jenom to, co zůstává na území České republiky, zatímco, když bere v potaz Liberální institut hrubý domácí produkt ve jmenovateli, tak bere v potaz i třeba to, co odsaď odchází ve formě dividend.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
Má smysl si daňové zatížení tímto způsobem vůbec připomínat. Je to pro nás nějakým způsobem důležité?

Lukáš KOVANDA, analytik Czech Fund
Myslím si, že ano, že to opravdu ukazuje daňovou zátěž a ukazuje to také zejména, tedy v případě toho ukazatele Liberálního institutu, jak si na tom stojíme v porovnání s jinými zeměmi, takže nás může uklidňovat například pohled do Francie, kde budou mít svůj den daňové svobody až 22. července. Naopak nás může roztrpčovat pohled do Irska, kde už ho měli 5. dubna letos. To znamená tam pracují na stát pouze 3 měsíce a pár dnů.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
A co nám to. Rozumím a Lukáši, a co nám to tedy říká, že se tady mají snížit daně, nebo co byste třeba navrhl v této, v této chvíli, abychom se třeba víc přiblížili k tomu Irsku a nevydělávali na stát tak dlouho.

Lukáš KOVANDA, analytik Czech Fund
My jsme, co se týče vlastně toho dne daňové svobody, v tom mezinárodním srovnání na průměru zemí OECD. To znamená, že z toho neplyne úplná akutní nutnost snižovat daně jakkoliv. Myslím, že to ekonomice prospěje, pokud je to snížení dobře, dobře.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
Vymyšlené.

Lukáš KOVANDA, analytik Czech Fund
Vymyšleno. Hlavně zprocesováno, nicméně problém v České republice je hlavně ta daňová struktura. To znamená máme tady vysokou daňovou zátěž v oblasti daně z přidané hodnoty, což pak vlastně dopadá na sociálně slabší. Naopak tady například je nízká daň z nemovitosti, což zase může být viděno, jako že tím nahráváme bohatším. Nicméně Česko je stále rovnostářský stát a myslím si, že celkově vlastně po zahrnutí daní, tak tady je relativní rovnost, přímo jedna z nejvyšších vůbec na světě, tudíž v tomto ohledu si Česká republika, myslím, vede velmi dobře a žádná bota nás netlačí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund. Děkuju mockrát. Na shledanou.

Lukáš KOVANDA, analytik Czech Fund
Na shledanou, hezký den.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře