#Lukáš Kovanda, Ph. D.

České peripetie s Ekonomií

29. září 2009

Překladatelka Rita Klímová žádala Samuelsona, aby nebyl tak příkrý k sovětské ekonomice. Ekonom Michal Mejstřík zase chtěl, aby vypustil ze své knihy zmínky, jež byly k SSSR příliš shovívavé. Ani v jednom případě Samuelson nevyhověl.

Václav Klaus, tehdejší ministr financí ČSFR, si v předmluvě k prvnímu českému vydání Samuelsonovy učebnice Ekonomie v roce 1991 zavěštil, že další její vydání už nejspíše budou pocházet z pera Williama Nordhause (letos oslavil 68. narozeniny), nikoli tehdy téměř osmdesátiletého Samuelsona. A ačkoli je jako klíčový autor stále uváděn Samuelson (jde rovněž o skvělou marketingovou značku), nová vydání této knihy má na svědomí skutečně právě profesor William Nordhaus z Yaleovy univerzity.
Klaus je ovšem jedním z mála lidí, kteří měli v rukou už „nulté“ české vydání Ekonomie. Překlad z šedesátých let, pořízený Luďkem Urbanem a Ritou Klímovou (tehdy Budínovou, někdejší manželkou politika a publicisty Zdeňka Mlynáře, matkou novináře a exministra Vladimíra Mlynáře), koloval jako interní publikace v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde Klaus tehdy pracoval. „Předpokládané knižní vydání zhatil 21. srpen 1968,“ vzpomíná v textu o Šikových reformách pamětník tehdejšího dění, ekonom a novinář Zdislav Šulc. „Učebnice tak na více než dvacet let zůstala pouze v podobě ústavní publikace.“
Českých peripetií kolem Samuelsonovy učebnice bylo více. Když Rita Klímová, po roce 1989 čs. velvyslankyně v USA (zemřela v roce 1993), na prvotním překladu pracovala, žádala Samuelsona, aby nebyl tak příkrý k sovětské ekonomice, že pak bude snazší prosadit české knižní vydání. „Samuelson to odmítl, nechtěl měnit obsah knihy z politických důvodů,“ řekl TÝDNU k této věci Oldřich Kýn, emeritní profesor ekonomie Bostonské univerzity, jenž do USA emigroval po srpnu 1968. Jinak však Samuelson vzpomíná na Klímovou, která strávila druhou světovou válku s rodiči za oceánem, v dobrém. „Mluvila perfektně anglicky s brooklynským přízvukem,“ vybavuje si.
Další zápletka přišla po sametové revoluci. Do Bostonu zavítal Michal Mejstřík, dnes ředitel Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a donedávna též člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). „Myslím, že u nás tehdy dokonce přespával,“ vybavuje si Kýn. Mejstřík, jenž tehdy učebnici nově překládal, žádal pro změnu po Samuelsonovi, aby vypustil zmínky, jež byly k sovětské ekonomice příliš shovívavé že takhle by to v porevolučním Československu mohlo znít směšně. „Samuelson zase nevyhověl, neboť zásadně odmítal měnit obsah knihy z politických důvodů,“ říká Kýn. Tentokrát už český překlad knižně vyšel.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře